بنا به اعلام معاون سیاسی امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی مدیر مسئول روزنامه شرق عصر نهم اردیبهشت به قید وثیقه در مشهد آزاد شد. وی گفت:رحمانیان با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد شد اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.


انتهای پیام