کم‌خونی همولیتیک (Hemolytic Anemia) شرایط ویژه‌ای است که در آن گلبول‌های قرمز خون زودتر از حالت طبیعی تخریب و از جریان خون حذف می‌شوند


ایران وکیل–  کم‌خونی به شرایطی اطلاق می‌گردد که در آن سطح گلبول‌های قرمز خون کمتر از سطح معمول باشد. همچنین کاهش هموگلبین گلبول‌های قرمز نیز می‌تواند دلیلی بر کم‌خونی باشد. هموگلبین یک پروتئین غنی از آهن است که اکسیژن با اتصال به آن از ریه‌ها به سایر قسمت‌های بدن می‌رود.


کم‌خونی سه دلیل عمده دارد:


 • خونریزی

 • کاهش تولید گلبول‌های قرمز

 • تخریب بیش از حد گلبول‌های قرمز


گلبول‌های قرمز بشقابی‌شکل هستند و وظیفۀ انتقال اکسیژن به بافت‌های بدن و حذف دی‌اکسیدکربن (و سایر مواد دفعی) از بدن را برعهده دارند. این سلول‌ها در مغز استخوان تولید شده، و عمر متوسط ۱۲۰روزه دارند. وقتی سلول‌های خونی می‌میرند، مغز استخوان با تولید سلول‌های خونی جدید به جایگزینی سلول‌های مرده می‌پردازد. در کم‌خونی همولیتیک، مغز استخوان نمی‌تواند با سرعت کافی گلبول‌های قرمز تخریب‌شده را جایگزین کند.


 1. اختلالات گلبول قرمز:  اختلال غشاء گلبول قرمز:مانند اسفروسیتوزارثی،الپتوسیتوزارثی  اختلال در هموگلوبین:تالاسمی ها، کمخونی سلول داسی شکل  اختلال درآنزیم های سلولی :فاویسم  2. عوامل خارج سلولی :  مسمومیت ها:مثل مسمومیت باسرب  بیماری های خودایمنی : که باعث کمخونی همولیتیک خودایمن می شود.  سندروم(نشانگان ) آگلوتینین سرد  سندورم همولیتیک اورمیک  پیاده روی طولانی مدت


کم خونی همولیتیک با دو منشاء داخل عروقی و خارج عروقی می باشد. این کم خونی می تواند به دلایل ارثی و یا اکتسابی اتفاق افتد. بنابراین کم خونی همولیتیک را بر اساس منشا می توان به دو گروه ارثی و اکتسابی تقسیم نمود.


 •  بزرگ شدن طحال به مقدار زیاد که باعث افزایش تخریب گلبول های قرمز توسط آن می شود.

 •  درد، شوک، و وضعیت جدی ای که در اثر تخریب گلبول های قرمز ممکن است ایجاد شود.


 •  اگر کم خونی همولیتیک در یک فرد ارثی نباشد و به طور اکتسابی ایجاد شده باشد، معمولاً می توان با حذف علت، مثلا دارو، آن را درمان کرد. گاهی ممکن است لازم باشد که طحال برداشته شود.

 •  اگر کم خونی همولیتیک ارثی باشد، در حال حاضر روشی برای درمان آن وجود ندارد. اما در عین حال می توان علایم را تخفیف داد یا کنترل کرد.