ایران وکیل – اگر در قرارداد اجاره بين موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخير در پرداخت اجاره بها مستاجر بايد مبلغی به عنوان خسارت بپردازد اين عمل از مصاديق ربا به حساب می آيد؟


خیر دریافت خسارت از بابت تاخیر در پرداخت اجاره بها مصداق ربا نیست.


پایگاه نیوزی ایران وکیل – سوالات حقوقی