در طول یک رابطه، بیوشیمی جنسی به طرز طبیعی نوسان می کند. هر چه از لحاظ روحی به همسرتان نزدیکتر و با او صمیمی‌تر شوید، بیوشیمی جنسی افزایش پیدا می کند و همین که اطراف خود حصارهای روحی بنا کنید، ناپدید می گردد
 


ایران وکیل– بیوشیمی جنسی را از یک لحاظ سخت می توان تعریف کرد. بدین معنا که یا آن را احساس می کنید و یا آن را احساس نمی کنید.


آیا تا به حال اتفاق افتاده است که یکی از دوستانتان مرد یا زن فوق العاده ای را برای شما توصیف کرده باشد و به شما اطمینان خاطر داده باشد که هر آنچه را که یک زن یا مرد می خواهد، داراست، به طوری که مشتاق شده باشید، او را حتما ببینید. سرانجام پس از آنکه او را از نزدیک دیدید، متوجه شدید که هیچگونه جاذبه جنسی برایتان ندارد؟ آیا تا به حال از لحاظ جنسی جذب کسی شده اید که هیچ نقطه ی مشترکی با او نداشته اید، برایش احترام قائل نبوده اید یا او را تایید نمی کردید و هرگز نیز نمی خواستید که زندگی تان را با او بگذرانید؟ موضوعی که در رابطه با جاذبه جنسی بسیار ناراحت کننده و حتی عصبانی کننده است نیز همین است. بدین معنا که در شرایط نادرست با فرد نامناسب، اغلب آن را بیش از حد احساس می کنیم و تحت شرایط درست با فرد مناسب اصلا آن را احساس نمی کنیم.


در طول یک رابطه، بیوشیمی جنسی به طرز طبیعی نوسان می کند. هر چه از لحاظ روحی به همسرتان نزدیکتر و با او صمیمی‌تر شوید، بیوشیمی جنسی افزایش پیدا می کند و همین که اطراف خود حصارهای روحی بنا کنید، ناپدید می گردد. این امکان نیز وجود دارد که حتی ناپدید شده، سپس با گذشت مدتی مجدداً شعله ور شود. اما همواره یک چیز قطعی است:


چه تفاوتی میان احساسی که به دوستان‌تان دارید، با احساسی که به نامزد/ همسرتان دارید وجود دارد؟ چه چیزی نامزد/ همسرتان را به کسی بیش از یک دوست مبدل می کند؟ پاسخ این است : ارتباط جنسی بین شما دو نفر.
 


این ارتباط شما را به طرزی بسیار اساسی، مهم و جسمانی پیوند می دهد. پیوندی که تجربه آن با هرکس دیگری بسیار مشکل و عملاً ناممکن خواهد بود، مگر اینکه با او رابطه ی جنسی برقرار کنید.


یک تعریف بیوشیمی جنسی رزنانس است. بدین معنا که شما با همسرتان رزنانس می کنید. معنای رزنانس در فرهنگ لغت چنین آمده است:


گرچه رزنانس بیشتر به یک ویژگی صوت اشاره دارد، اما قاعده ای که در خود رزنانس امواج صوتی صدق می کند، درباره ی انسان ها نیز صادق است. به عبارت ساده تر، هنگامی که جسمی با فرکانس مشخص در تماس با جسمی دیگر که در این مورد شخص است و با فرکانس مشابه قرار می گیرد، ارتعاشات پر انرژی تولید شده میان آن دو جسم رزنانس نامیده می شود. این رزنانس را به طرق مختلف می توان تجربه کرد که یکی از آنها جاذبه ی جنسی است. ناگفته پیداست که جاذبه ی جنسی احساسی جز یک ارتعاش پر انرژی و پر قدرت نیز نیست! و این همان تعریف انرژی جنسی است.


تهیه کننده: عاطفه کریمی


آیا تو آن گمشده ام هستی؟ باربارا دی آنجلیس