تعریف مهربانی Affection و مهرطلبی Affection-Seeking


مهربانی Affection


مهربانی: مجموعه اعمال و رفتاری که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی، و احترام به دیگران است، بدون توقع یا انتظاری از فرد مقابل خود. مهربانی در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان، ارزش به شمار می آید. روان‌شناسان مهربانی را توجه‌کردن و ارزش‌دادن به دیگران و یاری دادن آنها بدون در نظرگرفتن منفعت شخصی تعریف کرده‌اند. اما این ویژگی مثبت انسانی می تواند تبدیل به یک اختلال یا تله شخصیتی گردد که به آن مهرطلبی می گویند.


مهرطلبی Affection-Seeking


دیدگاه افراد مهرطلب در مورد ارتباط با دیگران این چنین است:


دیگران باید من را دوست داشته باشند، چون برایشان کم نگذاشته ام.

دیگران نباید از من انتقاد کنند، چون من همیشه حمایت شان می کرده ام.

دیگران نباید من را ترک کنند، چون من برایشان همراه خوبی بوده ام.


مهرطلب ها می خواهند درنظر خودشان و دیگران همیشه تصویری خوب و خوشایند داشته باشند. تصویر افرادی که همیشه خندان هستند، هرگز عصبانی نمی شوند هرگز خواسته کسی را رد نمی کنند، هرگز دل کسی را نمی شکنند. هویت افراد مهرطلب از نیاز شدید به خوشایند بودن و خوب بودن نشات می گیرد. اما متاسفانه بهایی این خوب بودن و تصویر ظاهری بیرونی حال خراب درونی است. در واقع همه افرادی که به قیمت نادیده انگاشتن خودشان می خواهند دیگران را راضی و خشنود نگه دارند به هدف خود خواهند رسید اما وقتی با خود واقعیشان خلوت می کنند یک شخصیت بدحال و افسرده و بی کفایت را مشاهده خواهند نمود.
 


تفاوت مهربانی Affection و مهرطلبی Affection-Seeking


 قانون‌های مهرطلبی Affection-Seeking چیست ؟


  • من همیشه باید مطابق با خواسته ها نیازها و توقعات دیگران عمل کنم.

  • من باید از همه کسانی که از من درخواستی دارند حمایت کنم.

  • من همیشه باید خوب و خوشایند باشم و هرگز احساسات کسی را جریحه دار نکنم.

  • من نباید هرگز به کسی نه بگویم.

  • من باید همیشه شاید باشم و هرگز نباید احساسات منفی و خشم خود را بروز دهم.


مهرطلبی Affection-Seeking در افراد از سه جهت تقویت می‌شود


1- ذهن بر محور مهرطلبی


ذهنیت فرد بر محور مهرطلبی است، به این معنی که فرد «فکر» می‌کند که همیشه باید دیگران را راضی نگه دارد. باورهای غلطی که در کودکی به فرزندان خود منتقل می‌کنیم می‌تواند عاملی قوی در جهت تقویت تیپ شخصیتی مهرطلب در آنها شود. مانند این باور غلط که « راضی نگه داشتن دیگران کار خوبی است و ما باید دیگران را از خودمان راضی نگه داریم.»


2- روان بر محور مهرطلبی


احساسات منفی فرد مانند ترس‌های او (ترس از طرد شدن، ترس از پذیرفته نشدن و…)، نیازهای بیمارگونه او ( نیاز به محبت کردن، نیاز به محبت دیدن و…).


3- رفتار بر محور مهرطلبی


فرد با ویژگی مهرطلبی «عادت» کرده است به اینکه همه را راضی نگه دارد و خودش هم به این عادت خود آگاه نیست و آن را طبیعی و بحق تلقی می‌کند، در حالی که «عادت» عملی است که از روی تکرار و ناهشیارانه انجام می‌شود.
 


پیامدهای روانی مهرطلبی Affection-Seeking


به دلیل اینکه مهرطلب ها میخواهند خوب و خوشایند باشند ممکن است دیگران از روی سلطه جویی بخواهند که از این موضوع استفاده کنند و قطعا هم یک مهرطلب اسیر یک فرد سلطه جو میشود که از او استفاده نماید.


خوب بودن و خوشایند بودن و اصرار به خنده های بیش از حد تصنعی مانع از آن میشود که بتوانید خشم و ناراحتی و انتقاد خود را مطرح کنید وخشم های فروخورده و سرکوب شده در روان افراد مهرطلب بسیار است.


مهرطلبی باعث میشود از راه اجتناب از تضاد و درگیری خشم و عصبانیت و نارضایتی خود را نشان ندهید.


فردی که همیشه در اندیشه راضی نگه داشتن دیگران است با ارزشهای شخصی خودش دائما در تعارض است از کاری که برای دیگری صورت میدهد ناراضی است و همین باعث یک حس سرزنش درونی در او خواهد شد. همین باعث حس شدیدی از بی کفایتی و نابسندگی در افراد مهرطلب خواهد شد.


به دلیل اینکه برای خود احساس ارزش قائل نیست و همیشه باید با افراد دیگر و سرویس دادن به آنها حس ارزشمندی کسب کند همیشه احساس اجحاف و قربانی بودن را با خودش حمل مینماید.


60 ویژگی اختلال مهر طلبی Affection-Seeking


1– نیاز به تایید و تصویب دائمی از سوی دیگران دارد.

2- از قبول یا ردِ درخواست و انتظار دیگران ناراضی و ناراحت است و رنج می برد. ( به درخواست بد و نامشروعِ دیگران، نه نمی‌تواند بگوید)

3 – از مطالبه‌ی حق خود خجالت کشیده و سر باز می‌زند. (گفتنِ اصلا قابلی نداره در مسائل مالی)

4 – از مقاومتِ آشکار دوری می‌کند. (غیبت دائمی و پشت سر راحت حرف می‌زند ولی رودررو هرگز)

5 – به راحتی اظهار عقیده نمی‌کند. (با ابهام حرف زدن و تغییر موضع سریع به محض مخالفت دیگران)

6 – توهین را تحمل می‌کند ولی مسخره‌شدن را برنمی‌تابد.

7 – همه‌ی اعمال‌ش جهت جلبِ محبت دیگران است. (پیام می‌دهد: من را خوب بدانید و دوست داشته باشید)


8 – آدمی حسی و احساسی است. (فکور نیست، زود به او بر می‌خورد)

9 – در روابط اجتماعی‌اش مهر و کین را با هم دارد.

10 – آدمی غصه‌خور و غمگین است. (روضه‌خوانی از گذشته تخصص اوست)

11- آدمی ناامید و مأیوس است.

12 – بسیار پرتوقع است و از دیگران انتظار زیادی دارد.

13 – همیشه باید دیگران را متنبه و پشیمان ‌کند. (همیشه دیگران را به غلط‌کردن می اندازد)

14 – تصور می‌کند به دنیا آمده تا احتیاجات دیگران را برطرف کند. (فکر می‌کند از این طریق مهربان به نظر می‌آید)

15 – برای خودش خسیس است ولی برای دیگران ولخرجی می‌کند.(همه ی چیزهای خوب برای مهمان است، بد برای خود)


16 – همیشه دلش می‌خواهد بهتر(مهربان‌تر، نجیب‌تر، پاک‌تر، مؤمن‌تر) باشد نه برتر(باهوش‌تر، پولدارتر)

17 – ملاک خوب و بد، درست و غلط، مفید و مضر بودن را قضاوت، گفته، حرف و نظرِ دیگران می‌داند.

18 – به گونه‌ای پنهانی حسود است.

19 – احساس حقارت و کمتر و پایین‌تر و بدتر از دیگران بودن دارد.(لغات خاک‌توسری و بدبختی فراوان در ادبیاتِ او)


20 – اهمیتِ بسیاری به احترام می‌دهد. (بالاتر و پایین‌تر بودن آدم‌ها نسبت به هم) دلش به احترامات خوش است.

21 – اساس کارِ او اطاعت است. فرمانده و فرمانبردار است.

22 –فردی وابسته است. (1-نیازهای خودش را از طریق دیگران و دیگران از طریقِ خودش برطرف می‌کند. محتاج دیگران است و دیگران را محتاج به خود نگه می‌دارد، 2-احساس و اندیشه‌ی خود را مرتبط و همانند دیگران می‌داند و استقلال فکری ندارد)

23 – احساس تقصیر و گناه می‌کند و به دیگران هم القا می‌کند. (انگشت اتهام به سوی دیگران دارد و همیشه مقصر دیگرانند)

24 – همیشه در حالِ معذرت‌خواهی است حتی وقتی دیگران مقصرند.(همیشه بدهکارِ دیگران است)

25 – معتقد است لذت‌خواهی برابر با خودخواهی است. (به دنبال شادی و لذت نیست)

26 – مواظبت و مراقبت از خودش را خودخواهی می‌داند.( از برچسب خودخواهی بیزار است)

27 – همیشه باید وجودش مفید و مثمرثمر باشد. (می‌خواهد دیگران را طلب کار کند و بدهکار و مفت خور نباشد)

28 – وجودش پر از شرم و خجالت است. ( برای فرار از شرم، عادت و اعتیاد پنهان دارد)

29 – موجودی تنها است. (بی‌کس است. من بدم تو بدی و نتیجه‌ی رابطه هم بد است) دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد. با همه‌ی افراد مشکل و مسئله دارد.


 


30– از خودنمایی، بیزار است.

31 – مظلوم و مظلوم‌نما است.

32 – معتقد است که عاشقِ ‌مردم است.(تشنه‌ی محبت مردم است)

33 – اهلِ تملق و اغراق است.

34 – عضو حزبِ باد است.

35 – همواره آماده است که ببازد. ( نمی‌خواهد با برد مخاطب را ناراحت کنه)

36 – همیشه یادِ‌ دیگران می‌کند. ( همیشه باید جای‌ِ دیگران را خالی کند)

37 – از همه‌چیز ناراضی است.

38 – عشق از نظر او به معنی تسلیمِ کامل است.

39 – معتقد به تحمل و گذشت و فداکاری است.

40 – از ضعف و ضعیفی لذت می‌برد.

41 – میل به تکرار دارد و از تغییر و تنوع بیزار است. (شرایطِ بدِ شناخته شده را به شرایط خوبِ ناشناخته ترجیح می‌دهد)

42 – برای دیگران زندگی می‌کند نه برای خود. ( از زندگی خود فرار میکند . هرکس می‌خواهی باش ولی خودت نباش)

آبرو(نظر و قضاوت دیگران درباره‌اش) برای او بسیار مهم است.

43 – بسیار مبادی آداب است.

44 – ظاهری آرام دارد ولی در درون به هم ریخته است.

45 – اهل تظاهر و تعارف است.

46 – به موضوع قدردانی و قدرشناسی اهمیتِ فراوان می‌دهد.


47 – برای خودش و دیگران محدودیت و محرومیت ایجاد می‌کند.


48 – اهل قضاوت و پیش‌داوری است.

49 – غرورش را به صورت تواضع و فروتنی نشان می‌دهد.


50 – اهلِ شعاردادن‌های بی‌شعور است.

51 – آدمِ وظیفه‌شناسی است(آنچه از بیرون تحمیل می‌شود) ولی مسئول نیست(آنچه از درون تحمیل می‌شود)

52 – به جای تعهد و مسئولیت، دنبالِ رسالت است و منتظرِ ‌ناجی.

53 – آدمی با بارِ خرافی و مذهبی است ولی سیاسی نیست.


54 – همیشه می‌خواهد نجات‌دهنده باشد.

55 – فامیل را خوب و دوست می‌داند و غریبه را بد و دشمن.


56 – آغازگرِ ‌خوبی است ولی تمام‌کننده‌ نیست.

57 – اهلِ قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر است.

58 – مضطرب و نگران است.

59 – حالات خفیف افسردگی دارد.

60 – خشمگین و عصبانی است.
 


چطور مهرطلبی Affection-Seeking را در خود تشخیص دهیم؟


علامت مهمی که نشان می دهد شما در جلب تایید دیگران هستید این است که دفعه بعدی که با کسی برخورد دارید ببینید آیا احساس پریشانی و اضطراب به شما دست می دهد و در عذابید؟ از خودتان بپرسید آیا این احساس برای جلب تایید و خوشامد دیگران است؟ لازم نیست این آدم حتماً کسی باشد که بشناسید، می تواند یک فرد کاملاً غریبه باشد.


وقتی کاری انجام می دهید یا حرفی می زنید که دیگران را خوشنود کنید یا آنها را تحت تاثیر قرار دهید یا بخواهید کنترشان کنید، احساسی توام با ترس، و درد خواهید داشت. پس اگر شما هم در برخورد با دیگران چنین احساسی را تجربه کردید، میتواند نشانه ی این باشد که خودتان را برای جلب آن تایید و تصدیقی که در خودتان نمیتوانید پیدا کنید، آزار می دهید.


وقتی فهمیدید که برای تحت تاثیر قرار دادن و راضی کردن دیگران چه می کرده اید، میتوانید بفهمید که کدام جنبه از شما نیاز به درمان و بهبودی دارد.


پرسشنامه زیر می تواند به شما برای تشخیص اختلال مهرطلبی در خود کمک کند:


برایم مهم است که همه مرا دوست بدارند.


نیاز دیگران همیشه مقدم بر نیاز من است.


برای دریافت توجه دیگران باید زحمت بیش از اندازه بکشم.


به شدت تلاش میکنم از اختلاف و ابراز خشم در روابطم جلوگیری کنم.


قبل از اینکه برای خودم کاری صورت دهم به دیگران سرویس میدهم.


از اینکه مورد خشم دیگران قرار بگیرم بسیار میترسم.


از فکر اینکه بادیگران اختلاف پیدا کنم ناراحت میشوم.


من به ندرت وظیفه یا کاری را به دیگران محول میکنم.


برای کسب مهر و محبت دیگران دائما از خودم مایه میگذارم.


وقتی جواب رد به درخواست دیگران میدهم احساس گناه میکنم.


اگر به بیش از ۶ سوال بالا پاسخ شما مثبت است مهرطلبی در وجود شماست.