به تازگی یک دادگاه فدرال در آمریکا برای بررسی شکایت یک ارگان برای استفاده بدون اجازه از سلفی یک میمون تشکیل شد و اعلام نمود که این شکایت منتفی است چرا که عکس‌های گرفته شده توسط حیوانات جز اموال شخصی ‌آنها نبوده و به عموم انسانها تعلق دارد
 


به گزارش ایران وکیل به تازگی یک دادگاه فدرال در آمریکا برای بررسی شکایت یک ارگان برای استفاده بدون اجازه از سلفی یک میمون تشکیل شد و اعلام نمود که این شکایت منتفی است چرا که عکس‌های گرفته شده توسط حیوانات جز اموال شخصی ‌آنها نبوده و به عموم انسانها تعلق دارد.


داستان از این قرار است که سال ۲۰۱۱، یک عکاس مناظر طبیعی به نام «دیوید اسلیتر» برای عکس‌برداری به جنگل‌های اندونزی سفر کرد. او در این سفر به یک میمون بامزه به نام ناروتو برخورد و سعی کرد که از وی عکس بگیرد. به همین دلیل تلاش نمود که نور و تجهیزات لازم را آماده کند تا بتواند عکس مطلوبی از ناروتو تهیه کند.


این مسئله موجب شد که سازمان حمایت از حیوانات PETA (بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر جانوران) از عکاس شکایت کند. PETA مدعی شده بود از آنجایی که ناروتو این عکس‌ها را از خود گرفته است، حق فروش این تصاویر به او تعلق داشته و عکاس از اموال این میمون سوء استفاده کرده است.


دادگاه تشکیل شده برای این موضوع پس از شنیدن اظهارات دو طرف اعلام نمود:


PETA در جواب به این قاضی اعتراض کرد و گفت که در هیچ تبصره‌ای از قانون کپی رایت آمریکا ذکر نشده که شاکی باید انسان باشد. با این حال اسلیتر حاضر شد ۲۵ درصد درآمد‌ش از عکس یاد شده را به حفاظت از میمون‌های هم نژاد ناروتو اختصاص دهد. این مسئله موجب شد که قضیه به خوبی تمام شود و ارگان PETA از شکایت‌های خود دست بردارد.