ایران وکیل – آیت الله مکارم شیرازی به سوالی درباره خوردن گوشت گراز پاسخ دادند.


سوال: خوردن گوشت گراز چه حکمی دارد؟


پاسخ: گراز همان خوک وحشی، نجس العین است و خوردن گوشت آن حرام می باشد.