به طور میانگین روزانه سه تا پنج کودک تحویل شیرخوارگاه های استان تهران می شود و از ابتدای امسال تاکنون 216 کودک در شیرخوارگاه های بهزیستی استان تهران پذیرش کرده ایم و این مراکز کودکان را تا 6 سالگی نگهداری می کنند
 


ایران وکیل – به طور میانگین روزانه سه تا پنج کودک تحویل شیرخوارگاه های استان تهران می شود و از ابتدای امسال تاکنون 216 کودک در شیرخوارگاه های بهزیستی استان تهران پذیرش کرده ایم و این مراکز کودکان را تا 6 سالگی نگهداری می کنند. این اظهارات مهشید موقر معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران است.


موقر روز دوشنبه در نشست نیوزی بهزیستی استان تهران افزود: کسانی که کودکان را به فرزندخواندگی می پذیرند باید توجه داشته باشند که اگر خودشان می خواستند باردار شوند در جنسیت، ظاهر و گاهی بیماری کودک نمی توانستند دخالت داشته باشند.


پیش از این داریوش بیات نژاد مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام کرده بود: زوج ها خواست های پیچیده ای برای فرزندخواندگی دارند و می خواهند فرزندخوانده آنان دختر، زیر دو سال، زیبا یا سید باشد.

موقر در ادامه از وجود سه هزار و 200 نفر پشت نوبت متقاضی فرزندخواندگی در سامانه www.farzandkhandegi.ir نیوز داد و گفت: تعداد پشت نوبتی ها روز به روز زیادتر می شود. وی ادامه داد: سال گذشته 501 کودک در بهزیستی استان تهران به فرزندخواندگی پذیرفته شدند که 156 نفر از این کودکان دارای پیگیری های درمانی هستند و پنج نفر از این فرزند خوانده ها دارای شکاف کام و سندرم داون بوده اند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران اظهار داشت: کودکان خانواده های بدسرپرست دارای منع فرزندخواندگی هستند. کودکان مادران معتاد که دچار مشکلات کلیوی و قلبی هستند نیز گاهی از فهرست فرزندخواندگی حذف می شوند.

به گفته موقر، خانواده های ایثارگر، جانباز و دارای شرایط شیردهی در اولویت واگذاری فرزند هستند. وی ادامه داد: فرزند خوانده برگشتی هم داریم چرا که برخی بیماری های ژنتیکی بعد از هشت سالگی یا سن بلوغ ظهور پیدا می کند و گاهی نیز به دلیل اتفاقات روانشناختی فرزند و خانواده فرزند خوانده برگشتی داریم.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران اضافه کرد: از کودکانی که سال گذشته به فرزندخواندگی رفته اند تاکنون برگشتی نداشتیم.

موقر در ادامه به کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: مرکز غربالگری ویژه این کودکان در شرق تهران در حال راه اندازی است اما اگر قرار باشد کودکان را از کف خیابان برداریم بدون آنکه آنان را توانمند کنیم، چرخه اشتباهی است.


انتهای پیام