فلسفه ی دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است. به عبارت دیگر می توان بیان نمود که فو لدینگ یک طرح ضد دکارتی است
 


به گزارش ایران وکیل هر کدام از معماران در دنیای امروز برای طراحی ساختمان ها از سبک و سیاق خاصی پیروی می کنند. این روش طراحی به گونه ای انتخاب می شود که می توان نشانه های آن را در طی زمان در دیگر پروژه های آنها نیز مشاهده کرد. به چارچوب ها و اصول و قوانینی این چنین در معماری سبک می گویند.


در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ میتوان به رابطهی مستقیم و عمیق بین نحوهی نگرش و ایدئولوژی بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را فرهنگ مینامیم و آنچه که به عنوان اثر معماری عرضه مینماید پی برد.به این معنی که نحوه ی تفکر و تفسیرانسان از هستی در شکلگیری معماری او به شدت تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان کالبد معماری شکل میگیرد، متأثر از کیفیات روحی است، که خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به مثابهی نقاشی کودکی که از روی آن میتوان به نحوه تفکر و حالات روانی کودک در هنگام خلق نقاشیاش پی برد.

مقارن با تحولات عظیمی که در چند قرن اخیر در حوزهی تفکر صورت گرفته است، معماری نیز دستخوش دگرگونیهایی گردیده که باز خورد آن را میتوان در تعدد سبکها مشاهده کرد. به این معنی که، این معماری است که آن تفکرات را توصیف میکند.هر تفکر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث ایجاد سبکی نو در معماری شده است.


معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه ی پایانی قرن بیستم بود. فلسفه ی فولدینگ Folding اولین بار بار توسط فیلسوف و معمار فقید فرانسوی، ژیل دلوز مطرح شد.


ژیل دلوز همچون دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود. دلوز نیز مانند دریدا اساس اندیشه ی خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار داد.


فلسفه ی دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است. به عبارت دیگر می توان بیان نمود که فو لدینگ یک طرح ضد دکارتی است. از نظر دلوز ، هستی از زیر بنا های عقل ریاضی استخراج نشده است. وی در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سر مایه داری و اسکیزوفرنی ( ۱۹۷۲ ) خرد مدرن را مورد پرسش قرار می دهد. از نظر دلوز ، خرد هرجایی است. فلسفه فولدینگ منطق ارسطویی را نیز زیر سوال می برد. از نظر این فلسفه ، هیچ ارجحیتی در جهان وجود ندارد .زیر بنا و روبنا وجود ندارد. معماری فولدینگ به دنبال تعداد است و می خواهد سلسله مراتب را از بین ببرد. این فلسفه در پی از بین بردن دوگانگی هاست. فولد یعنی چین و لایه یعنی لایه های هزار تو، یعنی هر لایه در کنار لایه ی دیگر ، همه چیز در کنار هم است، هیچ اندیشه ی بر دیگری ارجحیت ندارد ، تفسیری بالاتر از دیگری نیست، همه چیز افقی است.


بیشتر بخوانید:
 


  • هیچ ارجحیتی در جهان وجود ندارد. (در تقابل ها)

  • معانی متون متکثراند (از دیدگاه مفسران مختلف)

  •  سلسله مراتب وجود ندارد.


فولد یعنی چین، لایه، لایه های هزارتو. در این نوع معماری هر لایه در کنار لایه دیگر است، همه چیز در کنار هم است بدون این که لایه ها در هم فرو روند، ماهیت هر لایه به تنهایی حفظ می شود و همه چیز افقی است، از نظر فولدینگ همه چیز هم سطح یکدیگرند. به عبارت دیگر در ایـن نـوع معماری با مرکز مداری مخالفت می شود و مرکزمداری جای خودرابه گسترش درجهت طول (و نه ارتفاع) می دهد.


لغت فولد Fold تاکیدی بر روابط دشواری است که بین معماری و فلسفه وجود دارد.


 


دلوز به همراه یار همفکر خود ،فیلیکس گاناری ، مقاله ای با نام ریزوم در سال ۱۹۷۶ در پاریس منتشر کرد.این موضوع در کتاب هزار سطح صاف ( ۱۹۸۰ ) به صورت کامل تر توسط این دو مطرح گردید.ریزوم گیا هی است بر خلاف سایر گیا هان ، سا قه ی آن به صورت افقی و در زیر خاک رشد می کند. برگ های آن خارج از خاک است.با قطع بخشی از سا قه آن ، این گیاه از بین نمی رود ، بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوا نه های تازه ایجاد می کند.این دو متفکر با مطرح نمودن بحث ریزوم ، سعی در بنیان فکنی اندیشه غرب کردند و اصول اولیه آن را زیر سوال بردند. از نظر آن ها ، عقلا نیت غرب به صورت سلسله مراتب عمود وار ، درخت گونه و مرکز مدار است.


کارهای سبک فولدینگ، معمولاً متشکل از لایه‌هایی است که بصورت هم ارتفاع در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و هیچ یک نسبت به دیگری دارای وجه تمایزی نیستند. این سبک را به دلیل استفاده از فرم‌های نرم و منحنی با لقب معماری نئوباروک نیز می‌شناسند.