به گزارش ایران وکیل به نقل از ایسنا اخبار منابع آگاه حاکی از این است که سعید مرتضوی بازداشت و به زندان معرفی شده است. منابع آگاه تایید کردند که وی در یکی از استان های شمالی دستگیر و به زندان معرفی شده است.


اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.