ایران وکیل – برخلاف چک که دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. سفته فقط دارای جنبه حقوقی است و عدم پرداخت آن جرم محسوب نمی شود. البته ممکن است در نهایت به خاطر عدم پرداخت سفته دادگاه برای صادرکننده آن حکم جلب صادر کند ولی این حکم برای او سابقه کیفری ندارد.


 


پایگاه نیوزی ایران وکیل – سوالات حقوقی