به گزارش ایران وکیل مدیرکل زندان های استان تهران ضمن تکذیب نیوز سوءقصد به سعید مرتضوی، گفت که وی در صحت و سلامت بسر می‌برد.


مصطفی محبی درباره اخبار منتشره مبنی بر سوءقصد به سعید مرتضوی در زندان، اظهار کرد: آقای مرتضوی در اوین است و در صحت و سلامت بسر می برد. وی افزود: تمامی اخبار منتشره درباره وضعیت مرتضوی صحت ندارد.


بیشتر بخوانید:


 


همچنین بنا به اظهارات وکیل سعید مرتضوی، وی در تماس با همسرش نیوز سوءقصد به خود را تکذیب کرده است.


انتهای پیام