خانواده به عنوان مهم‌ترين نهاد موجود در هر­ جامعه­‌ای همواره با آسيب­‌های مختلفی از جمله طلاق مواجه بوده­ است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود.


طلاق و انواع آن


 


 


اول) طلاق دهنده: درباره طلاق‌دهنده كه همان مرد است چهار شرط معتبر است که باید در زمان طلاق وجود داشته باشد:


اختیار در انواع طلاق ها شرعا و قانونا بر اساس حدیث نبوی شریف «الطلاق … و من اخذ بالساق» بر عهده شوهر است اما بر اساس قانون شوهر نمی‌تواند خودسرانه دست به طلاق بزند بلکه باید برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و در نهایت هم آن را ثبت کند در غیر این صورت مرتکب جرم شده است. به نظر می‌رسد با توجه به این كه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی‌شود اگر كسب موافقت دادگاه نیز به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آید بی وجه نیست.


 


دوم) طلاق گیرنده: درباره مطلَّقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا انواع طلاق از اعتباربرخوردار باشد: 


طلاق و انواع آن


 


سوم) صیغه طلاق: طلاق به خاطر آثار و پیامدهای خاصی که در جامعه دارد دارای شرایط و تشریفات خاصی است که حتما باید رعایت شود. از جمله اینکه باید صیغه طلاق خوانده شود. در صیغه نیز شروطی معتبر است كه عبارتند از این كه صیغه مخصوصه برای ازاله قید نكاح «هی طالقٌ یا فُلانَة طالقٌ یا اَنتِ طالقٌ» باشد. گفته می‌شود که طلاق به‌ غیر عربی واقع نمی‌شود و با اشاره هم واقع نمی‌شود مگر کسی كه عاجز از حرف زدن باشد.


 


 


چهارم) شاهد گرفتن: شاهد گرفتن دو یا چند نفر مرد عادل بر وقوع انواع طلاق ضرورت دارد. بنابراین دو شرط در شاهد گرفتن بر طلاق حتما باید مورد توجه قرار گیرد:


 


طلاق


 


بیشتر بخوانید:


 


 


 
طلاق بدعی به معنای بدعت حرام: منظور ما از طلاق بدعی آن دسته طلاق‌هایی است كه برخلاف احکام شریعت باشد. طبیعی است که اگر این نوع طلاق واقع شود باطل است.


طلاق سنی به معنای سنت مشروعه: به آن دسته طلاق‌هایی گفته می‌شود كه مطابق مقررات و با رعایت كامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو نوع است.


2) طلاق رجعی: كه مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد. بنابراین اگر شخصى زن خود را با طلاق رجعی مطلقه کرد، پس از آن اختیار دارد در زمان عده زن، بدون عقد جدید به همسرش رجوع کند و دوباره او را عیال خود کند. بنابراین همان‌طور که از نام این نوع طلاق معلوم است، طلاق رجعی، طلاقی است كه در آن مرد حق رجوع دارد؛ خواه رجوع بكند یا نكند.


 


در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی باین نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌ جا که با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.