استاد دانشگاه علامه طباطبایی

سوال این است، در مورد مادر شدن و نقش های مادرانه در برنامه های پنجساله توسعه چقدر لفظ مادر تکرار شده است؟ چقدر از مادران حمایت می شود؟


اردشیر انتظاری در گفت و گو با نیوزنگار اجتماعی ایرنا افزود: زنان می خواهند مادر شوند اما منزلت مادری با ارزش ها سر و کار دارد و چیزی که ارزشمند باشد برای آن وقت بیشتر و سرمایه گذاری می شود همچنین در مورد آن فکر و برنامه ریزی صورت می گیرد اما زنان جامعه ما چقدر به مادر شدن فکر می کنند.

وی اضافه کرد: افکار و دورنمای هر جامعه ای در سیاست گذاری های کلان و برنامه ها نمود پیدا می کند؛ سوال این است، در مورد مادر شدن و نقش های مادرانه در برنامه های پنجساله توسعه چقدر لفظ مادر تکرار شده است؟ چقدر از مادران حمایت می شود؟

وی ادامه داد: در نظام اقتصادی اجتماعی و برنامه ای ما، احترام به منزلت و شأن مادری آن طور که شایسته است، مورد توجه نیست. این در حالی است که پرورش نقش مادری و به تصویر کشیدن شیرینی های آن برای جامعه رسالتی است که بر عهده رسانه ها و نهادهای آموزشی است و البته محقق نشده است.

وی تصریح کرد: تاخیر در ازدواج و فرار از مادر شدن و فرزندآوری واقعیت های اجتماعی است اما فرزندآوری و مادرشدن، پاداش زنانگی است که این نوع نگرش کمتر دیده می شود و بچه دار شدن به عنوان مانعی برای پیشرفت های فردی زنان به حساب می آید.

انتظاری خاطرنشان کرد: جامعه ما همگام با فرایند جهانی سازی، التذاذ جسمی و بهره مندی مادی را مهمتر از لذت های معنوی و بهره مندی ارزشی تلقی می کند و فردگرایی و منافع فردی را ترجیح می دهد.

این جامعه شناس تصریح کرد: منزلت مادری در جامعه باید مهم شمرده شود زیرا دستاوردهای اهمیت به مادران بسیار تاثیرگذار است و جایی که بانوان برای نقش زنانه و مادرانه خود ارزش قائل هستند، خانواده، جامعه و نسل آتی موفق تر است.

انتظاری خاطرنشان کرد: شاخص ارتقای منزلت مادری این است که مردان دنبال فرصتی برای مشارکت و همکاری با زنان باشند تا از عهده وظایف مادرانه خود بهتر برآیند اما اکنون مردان جامعه از مشارکت در امور خانواده استقبال نمی کنند.

وی اضافه کرد: منزلت مادری کم اهمیت است و با وجود اینکه در آموزه های دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی حفظ شأن مادران همواره مورد تاکید بوده است اما عناصر اجتماعی حاکی از این است که زنان و مردان از مسئولیت های خانوادگی و مادرانه فرار می کنند.

مدیرگروه جامعه شناسی دانشگاه علامه گفت: وقتی زنان می خواهند مثل مردان شوند و موقعیت برابری داشته باشند، آن گاه نه شبیه مردان که حتی شبیه زنان رفتار نمی کنند و زنانگی خود را از بین می برد.


انتهای پیام