در بیانیه نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای شمالغرب کشور مطرح شد

به لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه وکالت، هر طرح و لایحه‌ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون‌های وکلای دادگستری صورت گیرد
 


 در این نشست، حاضران بر موارد ذیل تاکید کردند: 


۱. اعضای هیات مدیره کانون‌های شرکت‌ّکننده در نشست، ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه‌ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌ مشکلات، بر استمرار نشست‌های منطقه‌ای و ارائه نتایج آن به عنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید کردند. 


۴. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود می‌کند، خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین‌المللی و مغایر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب مجلس نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن مدت آزمایشی این قانون به حذف این تبصره در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.


۵. ثبت موسسات حقوقی بدون وکیل، مصداق عملی دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی یا تظاهر به آن بوده و این نشست وضعیت فعلی را مغایر امنیت قضایی و حقوق مردم می‌داند.‌


انتهای پیام