بافت های فرسوده مجموعه ای از آسیب ها را در خود جمع کرده اند و به کانون ایجاد و تسریع انواع بحران ها در شهرها بدل شده اند


به گزارش ایران وکیل میترا عظیمی، استادیار دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی روز سه شنبه در همایش ملی بررسی مسائل زنان در همین دانشگاه برگزار شد در سخنرانی خود با عنوان  نقش زنان در پیشبرد طرح های توسعه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده منطقه 12 تهران)، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با معضلی به نام بافت های فرسوده شهری مواجه هستند.

وی توضیح داد: این بافت ها مجموعه ای از آسیب ها را در خود جمع کرده اند و به کانون ایجاد و تسریع انواع بحران ها در شهرها بدل شده اند.

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: تاکنون اقدامات متعددی در قالب طرح های توسعه شهری در جهت بهبود این مناطق انجام شده است که نتایج حاصل از ارزیابی این طرح ها در سطح جهان گویای آن است که نقش زنان در پذیرش، پیشبرد و مشارکت در طرح های یادشده بیش از مردان بوده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: در شهر تهران از 621 هزار هکتار، حدود سه هزار و 268 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که منطقه 12 با دارا بودن 35 درصد از کل بافت های فرسوده در جایگاه دوم در میان مناطق 22 گانه شهر تهران قرار دارد. این امر موجب شده تا این منطقه در کانون برنامه ریزی ها و طرح های توسعه شهری قرار گیرد.

وی یادآور شد: صرفنظر از نتایج طرح های انجام شده آنچه بیش از همه مورد توجه است، آن است که در اغلب طرح های توسعه ای منطقه ،12 زنان بیش از مردان مشارکت داشته اند و به نوعی منشاء تحول در خانواده و محله خود بوده اند.

استادیار دانشکده علوم اجتماعی تصریح کرد: اکنون نبود امنیت عمومی، وجود بیماری های خطرناک از جمله هپاتیت، ایدز و سرطان از مشکلات خاص و عمده منطقه 12 در تهران است.

عظیمی یادآور شد: همچنین ساخت و توزیع مواد مخدر جدید و وفور مشروبات الکلی و حتی ارزان قیمت باعث شده است که این منطقه پذیرای افراد متقاضی از سراسر کلانشهر تهران باشد. وی گفت: معضلات این منطقه ناشی از انواع کارکردهای غلط انسانی و اجتماعی است.


انتهای پیام