وی افزود: هرگونه بی‌احترامی به همکاران با ضمانت اجرای جدی مواجه خواهد شد و طبعاً همکاران گرامی ما هم موظف به رعایت احترام همکاران محترم اداری هستند.


امینی با اشاره به اینکه کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی، مدنی و ملی قطعاً کادر اداری خوبی خواهد داشت، تصریح کرد: نظم حاکم بر کانون مرهون زحمات تمام مدیران سابق است و من بی‌شک جانشین خوبی برای آن بزرگان نیستم، ولی تمام تلاشم را خواهم کرد تا از آنچه به من سپرده شده است به درستی نگهداری کنم و پاسدار منافع نهاد وکالت باشم.


رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بر رعایت اصول اداری نیز تاکید کرد.


وی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از اصولی که رعایت آن بر شما واجب است اصل پاسخگویی و راهنمایی است. راهنمایی ارباب‌ رجوع یک تکلیف است. همواره خود را جای وکلای دادگستری قرار دهید و با راهنمایی و کمک فضای مودت را حاکم سازید؛ چرا که راهنمایی و پاسخگویی فضای اعتماد را میان ما و همکاران محترم وکیل حاکم خواهد ساخت.


امینی با اشاره به اصل رازداری بیان کرد: رازدار تخلفات من نباشید، ولی رازدار اسرار و اسناد کانون باشید و موارد مهم را در صورت لزوم به مدیر داخلی، بازرس و نواب رئیس منعکس کنید.


وی تاکید کرد: شفاف‌سازی وظیفه هیات‌مدیره است و کارکنان از ورود به اندیشه‌های مختلف در میان جناح‌ها بپرهیزند.


وی خاطرنشان کرد: احترام به قانون و ضوابط را سرلوحه‌ کار خود قرار دهید و توصیه‌ خلاف مقررات را از هیچ‌کس حتی اعضای هیات‌ مدیره نپذیرید و بدانید اگر کسی مقررات را نقض کند یا انجام وظایف در برخی از ادارات کانون وکلا با قصورهایی برآمده از آن شخص مواجه باشد و وی از کارآمدی لازم برخوردار نباشد، در تعدیل احتمالی نیروی کار، در اولویت خاتمه‌ کار مواجه خواهد بود.


رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین بر عملکرد جناب خلعتبری صحه گذاشته و ایشان را مدیری شایسته دانست و اظهار کرد: با وجود استعفای مدیر محترم داخلی از هفته‌ پیش و اصرار امروز ایشان بر پذیرش به جهت مشکلات شخصی حسب اعلام ایشان، تا حال نپذیرفتم.


در این نشست صمد زاهد پاشا (نایب‌رئیس)، حسین طالع (بازرس) و فرشاد خلعتبری (مدیر داخلی کانون) نیز حضور داشتند.


انتهای پیام