فقط ٣٠  ثانیه تامل


واقعیت اول:


در آزمون وکالت حدود ۷۶ هزار نفر شرکت می‌کنند در حالیکه نزدیک به ۲۵۰۰ نفر در آن قبول می‌شوند؛ یعنی چیزی حدود ۳٪ از شرکت‌کنندگان.

بنابراین ۹۷٪ از داوطلبان وکالت٬ در این آزمون قبول نمی‌شوند.
واقعیت دوم:


خطای ذهن در تصمیم‌گیری


ذهن در هنگام تصمیم‌گیری به ما می‌گوید که اگر مانند اکثریت باشی٬ احتمال خطا و باخت کمتر است. به همین خاطر دنباله‌رو اکثریت می‌شویم تا خاطرجمع باشیم که اشتباه نکرده‌ایم.
نتیجه:


قانون سه درصد


«در جایی که فقط ۳ درصد از افراد٬ برنده می‌شوند:


اگر مسیر اکثریت را بروی؛


مثل اکثریت باشی؛


مثل اکثریت فکر کنی؛


مثل اکثریت انتخاب کنی؛


عاداتی مانند اکثریت داشته باشی؛


و دچار این خطای ذهن شوی که مانند اکثریت بودن خاطرجمع‌تر است؛ بدان که بازنده‌ای!»


اگر می‌خواهی جزء ۳٪ برنده‌ها باشی٬ باید جسارت متفاوت بودن هم داشته باشی.