ایران وکیل – حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره صغیر بودن تمامی اولیای دم پاسخ گفته است.

به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:


پرسش : هنگامى که اولیاى دم همگى صغیر باشند، تکلیف چیست؟

پاسخ : در صورتى که مصلحت در صبر کردن باشد، باید صبر کنند، و قاتل را با ضمانت و کفالت کافى آزاد نمایند، تا صغیرها کبیر شوند و خودشان تصمیم بگیرند. و اگر ولىّ مصلحت ببیند (که غالباً مصلحت در همین است،) دیه مى گیرد.