اختلال Erotomania ، يك اختلال تصور واهی و باطل است كه در آن شخص اعتقاد دارد كه شخصيت ديگری عاشقش شده است.


اختلال عاشق پنداری یا اروتومانیا چیست ؟ (Erotomania)

 


ایران وکیل- کسانی که از این اختلال روانی رنج می برند بر این باورند که کسی عاشق آن ها شده است به ویژه شخصی از طبقه بالاتر برای مثال یک چهره ی مشهور سینمایی. این بیماران معتقدند که فردی که به آن ها علاقه دارد از طریق نشانه های رمزی، تله پاتی و پیام های رمزدار احساسات خود نسبت به آن ها را با استفاده از رسانه های جمعی نشان می دهد. مبارزه با این بیماری روانی بسیار مشکل است حتی اگر شخص مورد نظر مستقیماً و بسیار واضح آن ها را از خود رانده و به اصطلاح به آن ها «نه» بگوید. این بیماران حتی چنین عکس العملی از طرف شخص مورد نظر را نشانه و استراتژی برای مخفی نگه داشتن احساسات شخصی او از اجتماع تلقی می کنند.


 این اختلال جزء اختلالات روانپریشانه ( نوع شدید بیماری روانپزشکی ) از انواع اختلالات هذیانی است.


این بیماران اکثراً زن هستند. ولی مردها نیز ممکن است دچار شوند.


آنها معتقدندکه یک نفر که معمولاً موقعیت اجتماعی بهتری نسبت به این بیماران دارد، عاشق آنها شده و خواهان آنهاست و این در صورتی استکه طرف مقابل این بیماران یا اصلاً بی نیوز از موضوع است یا به هیچ عنوان علاقه ای به فرد بیمار ندارد.


غیرجذاب، شاغل در کارهای سطح پایین، یک زندگی توام با عُزلت و تنهایی و تجرد می باشند.


آنها عشاق پنهانی خود را از میان کسانی انتخاب میکنند که تفاوت های چشمگیری با آنها دارند.


هرگونه انکار عشق از طرف مقابل ، هر چند بسیار واضح باشد، از جانب بیمار به عنوان تاییدی پنهانی بر وجود عشق تعبیر میشود.


 گاهی اوقات خشم و انزجار ناشی از فقدان واکنش به تمام شکلهای ارتباط عاشقانه، آنقدر زیاد میشود که فرد مورد عشق را در معرض خطر قرار می دهد و درگیری های مکرر قانونی نیز در این زمینه بوجود می آید.


* افراد موسوم به “تعقیب گر مزاحم” که دائماً عشاق خیالی خود را تعقیب می کنند، اکثراً دچار هذیان هستند.


تعقیب گران مزاحم اکثراً مرد هستند. ( البته در زنان هم دیده میشود)


* بیماری سیری مزمن و عود کننده دارد.


* درمان شامل دارو درمانی توسط روانپزشک همراه با جداکردن بیمار از موضوع مورد عشق میباشد.