فلسفه روحانی آی کی دو (Aikido) به معنی  اجتناب از نیرنگ و تقلب و دوری از صفت های حیوانی جهت غلبه بر حریف می باشد


 


ایران وکیل – ورزش رزمی آی‌کی‌دو ( Aikido ) به معنای ایجاد هماهنگی میان روح و روان و انرژی درونی فرد می باشد. آی کی دو تزکیه  فنون هنرهای رزمی و ترکیب آن با فلسفه متعال روح است. همچنین روشی برای تهذیب روح و جسم اما فلسفه روحانی آن به معنی  اجتناب از نیرنگ و تقلب و دوری از صفت های حیوانی جهت غلبه بر حریف می باشد.


بنیانگذار این هنر رزمی، موریهه اوشیبا نام دارد. در ۱۴ دسامبر سال ۱۸۸۳ در ژاپن و در منطقه واکایاما که امروزه بنام تانابه شناخته می شود در خانواده ای کشاورز بدنیا آمد. در بین پنج فرزند خانواده او تنها پسر بود. از پدرش یوروکو او ظاهر سامورائی و علاقه به کارهای جمعی را به ارث برده بود و از مادرش دلبستگی شدید به مذهب، شعر و هنر را. در دوران کودکی موریهه آنقدر ضعیف و مریض بود که ترجیح داده می شد تا بجای بازی کردن بیرون از خانه درخانه بماند و کتاب بخواند. او عاشق گوش دادن به افسانه های شگفت انگیز درباره قدیس های خارق العاده اینوگیوجا و کوبو دایشی و شیفته مراسم محرمانه بودائی ها بود. موریهه حتی یکبار به این فکر کرده بود که یک کشیش بودایی شود. هدف اوشیبا از خلق هنر رزمی آی‌کی‌دو، دفاع بدون آسیب زدن به حریف بود.


 آی کی دو یک هنر رزمی است که بیشتر بر دفاع تمرکز می کند و حرکات تهاجمی بسیار محدودی دارد. در آی‌کیدو به دفاع کردن از خود بدون رساندن آسیب جدی به حریف باور دارند. این هنر رزمی به طرفدارانش می آموزد تا ضربات حریف را دریافت کنند و از نیروی حریف برای غلبه بر او استفاده کنند.


تمرکز ورزش آی‌کی‌دو در مشت و لگدزدن به حریف نیست، بلکه با استفاده از انرژی حریف برای بدست آوردن کنترل حریف(ها) یا دور کردن آن‌ها از خود است. آی‌کی‌دو یک هنر ایستا نیست، بلکه تاکید فراوانی بر حرکات و جنبش‌های داینامیک دارد.
 


در آیکیدو فرد به نحوه قفل کردن مفاصل و تغییر جهت نیروی مهاجم تسلط می یابد و حرکت مستقیم مهاجم را به حرکت دورانی تغییر می دهد و سپس با یک حرکت پرتابی فرد مهاجم را زمین گیر می کند با وجود تکنیک های خطرناک و قدرتمند آیکیدو، اما میزان صدمه در آن ناچیز است و فرد آیکیدوکا سعی می کند تا با آرامش و در موضع قدرت و بدور از خشونت اقتدار خود را نشان دهد.

 


کلمه آی‌کی‌دو از سه حرف کانجی تشکیل شده است:


Ai | آی | 合  : به معنای به هم پیوستن، هماهنگی


Ki | کی | 気 : به معنای روح، نیروی درونی، انرژی طبیعی بدن


Do | دو | 道 : به معنای راه و روش


بنابراین، از دیدگاه صرفا زبانی ، آی‌کی‌دو به معنی شیوه ترکیب نیرو  است و بر اساس قانون آیکی که در مورد هنرهای رزمی صحبت میکند این واژه را به معنی راه هایی برای کنترل مهاجم با حداقل تلاش و نیرو تعبیر می کند . این بدین معنی ست که باید از ریتم و زمان حمله حریف آگاهی پیدا کنیم و آن را درک کنیم که این شبیه اصولی است که جیگارو کانو (کانو جیگورو) بنیانگذار جودو معرفی کرده است .


فنون آی کی دو به دو دسته ( کاتامه وازا ) و ( ناگه وازا ) تقسیم میگردد .


فنون کاتمه وازا یا نگه دارنده غالباٌ بر روی مفاصل متمرکز است .


فنون ناگه وازا یا پرتابی با تغییر نیروی حریف واستفاده از آن باعث عدم تعادل حریف وپرتاب آن می شود .


در آی کی دو دفاع در برابر چوب ، چاقو ، شمشیر وهمچنین دفاع در مقابل چند حریف نیز آموزش  داده می شود .