81 درصد مراجعات به اورژانس اجتماعی را در سال 96 موارد همسرآزاری زنان خانه دار تشکیل می دهد
 


ایران وکیلرئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 81 درصد مراجعات به اورژانس اجتماعی را در سال 96 موارد همسرآزاری زنان خانه دار تشکیل می دهد.


رضا جعفری در گفت و گو با نیوزنگار ایرنا افزود: 87 درصد این مراجعان را زنان دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم تشکیل می دهند که در گروه سنی 19 تا 49 سال قرار دارد. 10 درصد این مراجعه کنندگان شاغل و 9 درصد را افراد بیکار یا دانشجو تشکیل می دهند. وی اضافه کرد: 69 درصد افرادی که با اورژانس اجتماعی در رابطه با همسرآزاری تماس گرفتند از مدت زمان ازدواج آنان پنج سال و سه درصد نیز سه سال از ازدواج آنان گذشته بود.

وی ادامه داد: 49 درصد گزارش های خشونت همسرآزاری مربوط به آزارهای جسمی، 27 درصد آزارهای عاطفی و روانی و 22 درصد نیز مسامحه و غفلت بوده است.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بیشترین علت خشونت با فراوانی 35 درصد مربوط به مصرف مواد مخدر و بعد از آن تندخویی و بهانه گیری های بی مورد بوده است. جعفری افزود: 13 تا 14 درصد علل همسرآزاری ها مربوط به مشکلات اقتصادی و 15 درصد نیز مربوط به بیماری های روانی و اختلالات دیگر بوده است.

وی یادآور شد: تعداد مراکز اورژانس اجتماعی قبل از سال 96 ، 197 مرکز بود که در سال گذشته به 347 مرکز اورژانس اجتماعی رسید.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مراکز اورژانس اجتماعی در همه شهرهای بالای 50 هزار نفر وجود دارد و حتی در برخی از شهرهای کوچک نیز با توجه به رشد جمعیت و وضعیت آسیب ها، این مراکز فعالیت دارند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی کشور خدمات خود را از چهار طریق شماره تلفن 123، مراکز مداخله در بحران های اجتماعی ، فردی و خانوادگی ، پایگاه های سیار و پایگاه های خدمات اجتماعی به مردم ارائه می دهد.

جعفری افزود: حدود سه هزار و 500 کارشناس از جمله روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: مداخلات اورژانس اجتماعی کشور در خشونت های خانوادگی، موارد کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری را در بر می گیرد. به گفته جعفری ، دو درصد از کل مراجعان اورژانس اجتماعی در سال 96 مربوط به موارد همسرآزاری بوده است.


انتهای پیام


بیشتر بخوانید: