علی لاریجانی با اختلاف ۲۴ رای نسبت به محمدرضا عارف رییس مجلس باقی ماند
 


علی لاریجانی با اختلاف ۲۴ رای نسبت به محمدرضا عارف رییس مجلس باقی ماند.


به گزارش ایسنا، در جریان انتخاب ریاست مجلس که به مرحله دوم کشیده شده بود، از مجموع ۲۷۹ رای اخذ شده، محمدرضا عارف ۱۲۳ رای و علی لاریجانی ۱۴۷ رای کسب کرده و آرای باطله ۹ رای اعلام شد و بر این اساس و طبق اعلام علی لاریجانی وی در سومین سال فعالیت مجلس دهم رییس مجلس باقی ماند.


انتهای پیام