مقتدی صدر، روحانی شیعه و هادی العامری، سیاستمدار عراقی که فهرست وابسته به آنها در انتخابات پارلمانی اخیر عراق به ترتیب جایگاه اول و دوم را به دست آورد از ائتلاف با یکدیگر نیوز دادند
 


ایران وکیل – به گزارش یورونیوز مقتدی صدر، روحانی شیعه و هادی العامری، سیاستمدار عراقی که فهرست وابسته به آنها در انتخابات پارلمانی اخیر عراق به ترتیب جایگاه اول و دوم را به دست آورد از ائتلاف با یکدیگر نیوز دادند.


فهرست سائرون وابسته به مقتدی صدر در انتخابات عراق ۵۴ کرسی و فهرست فتح المبین وابسته به هادی العامری ۴۷ کرسی به دست آورد. مقتدی صدر و هادی العامری نیوز ائتلاف با یکدیگر را در نشست نیوزی مشترک در شهر نجف اعلام کردند.


حیدر عبادی، نخست وزیر عراق روز سه شنبه از مخالفت خود با برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی در این کشور نیوز داده بود. ائتلاف النصر به رهبری حیدر عبادی با کسب ۴۲ کرسی سومین نیروی سیاسی در پارلمان آینده عراق خواهد بود.


نیوز ائتلاف مقتدی صدر با هادی العامری تنها چند روز پس از آتش سوزی در انبار صندوق های رای عراق اعلام می شود.


پارلمان عراق خواستار بازشماری کامل آرای انتخابات اخیر شده است.