ایران وکیل – زینب طاهری که در یکی آخرین مراحل رسیدگی به پرونده ث ادعای وکالت وی را مطرح کرده بود بازداشت شد.


به گزارش ایسنا، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه  علت حکم بازداشت را مواضع ضد نظام و خلاف واقع طاهری در شبکه های مجازی عنوان کرده است.

انتهای پیام