خوردن گوشت چه حیواناتی از لحاظ شرعی حرام است ؟

 


ایران وکیل- دنیای حیوانات دنیای بسیار وسیعی است و انسان برای رفع نیازهای جسمی خود نیازمند استفاده از گوشت آن هاست. طبق شرع اسلام خوردن گوشت بعضی از حیوانات حرام است.


الف) حیوانات حرام گوشت دریایی:


از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس (پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.


ب) حیوانات حرام گوشت خشکی


این حیوانات دو نوع هستند؛ اهلی و وحشی:


    حیوانات حرام گوشت اهلی:


در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است.


خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است.


از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و… حرام است.


    حیوانات حرام گوشت وحشی:


از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گوزن حلال هستند.


خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال.


خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی گوشتش حرام است.


همه خزندگان مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خارپشت و… و نیز حیواناتی که مسخ شدند مثل فیل، میمون، خرس و… حرام گوشت هستند.


پرندگان حلال گوشت، دو علامت دارند و غیر از آن، همه انواع پرندگان، حرام گوشت هستند؛


1. پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می‌زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می‌دارند حلال گوشت می‌باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می‌دارند و کمتر بال می‌زنند (کمتر بال خود را حرکت می‌دهند) حرام گوشت اند.


2. پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می‌باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند، حرام گوشت هستند.)


برای تشخیص پرنده حلال گوشت از حرام گوشت وجود یکی از این دو نشانه کافی است و حتما لازم نیست که هر دو نشانه در پرنده ای با هم وجود داشته باشد.


 


حیوانات حلال گوشت نیز در چند صورت خوردن گوشت شان حرام می‌شود:


1. اگر از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کند.


2. در صورتی که انسان با آن حیوان نزدیکی کرده باشد.


3. حیوانی که از شیر خوک استفاده کند و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.


تخم هر پرنده ای تابع همان پرنده است پس اگر پرنده ای مانند اردک حلال گوشت بود؛ خوردن تخم آن هم حلال است و اگر مانند کلاغ حرام گوشت بود خوردن تخم آن نیز حرام است.


پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است: • خون • فضله • نری • فرج • بچه‌دان • غدد كه آن را دشول می‌گویند • تخم كه آن را دنبلان می‌گویند • چیزی كه در مغز كله است و به شكل نخود می‌باشد • مغز حرام كه در میان تیره پشت است • پی كه در دو طرف تیره پشت است • زهره دان • طحال • مثانه • حدقه چشم • چیزی كه در میان سم است و به آن ذات الاشاجع می‌گویند


 


تمام حشرات حرام گوشت‌اند. البته اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است‏.


در روایات به حرام بودن گوشت طاووس تصریح شده است. امام رضا (ع) فرمود: «خوردن گوشت طاووس حلال نیست».


پرستو از جمله پرندگان حلال گوشت است.


گروهی از فقها (آیات عظام خامنه‌ای و نوری همدانی) کانگورو را درنده خو دانسته و به دنبال آن، قائل به حرمت گوشت این حیوان شده‌اند، ولی بر‌خی دیگر از فقها (آیت الله مکارم شیرازی) وجود این ویژگی‌ها را در کانگورو نفی کرده و به همین دلیل، معتقدند در صورتی که کانگورو ذبح شرعی ‌شود، خوردن گوشت آن اشکالی ندارد.


برخی مراجع (آیت الله سیستانی) نیز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده و بر این اساس، در این موضوع احتیاط کرده‌اند.


امام خمینی:


خوردن گوشت مرغی كه مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه می‌باشد.


گوشت خرگوش مطلقاً حرام است.


طبق نظر فقها احتیاط اجتناب از خوردن گوشت آن است.


خوردن گوشت مار حرام است.


گوشت گراز حرام است و اگر همان خوک باشد نجس است و خرید و فروش آن جایز نیست.


آیت الله سیستانی:


از خوردن گوشت زرافه به احتیاط واجب اجتناب شود.


آیت الله خامنه ای:


گوشت زرافه حلال می باشد.


آیت الله سیستانی:


به احتیاط واجب جایز نیست.


آیت الله سیستانی:


پنگوئن از پرندگان شمرده می شود پس چنانچه چینه دان، یا سنگدان و یا خار پشت پا داشته باشد حلال است وگرنه، خوردن آن حرام است و در صورت شک نیز حرام است.


خوردن گوشت جوجه تیغی حرام است.


خیر، فیل از جمله حیوانات حرام گوشت است.


طبق نظر آیت الله خامنه ای گوشت گورخر و زرافه حلال می باشد.