نظریه تکامل داروین در کتابی به نام منشأ انواع که در سال 1859 به چاپ رسید، مدارک مسجل و واقعی تکامل فیزیکی انسان را نشان می دهد


 


چارلز داروین (1882-1809)


چارلز داروین به سال 1809 در انگلیس متولد شد و در سال 1882 در همانجا درگذشت. حاصل هفتاد و سه سال زندگی پربار او، انقلابی عظیم نه تنها در دانش تکامل بلکه در کلیه ی بینش‌های بشری است. طوفانی که او با انتشار کتاب منشأ انواع برانگیخت هنوز پس از قریب به یکصد و پنجاه سال فروکش نکرده است. خود او به عظمت کارش آگاهی داشت به همین دلیل در سپتامبر 1871 خطاب به دوست و همرزمش چنین نوشت:


هاکسلی عزیزم نبرد بسیار طولانی است حتی پس از مرگ تو و من نیز سالیان دراز ادامه خواهد یافت.


از داروین آثار بسیاری برجای مانده که هیچکدام جز کتاب منشأ انواع به فارسی ترجمه نشده است و بسیاری نیز جز در زمان خود داروین چاپ و تجدید چاپ نشد و حال آنکه برای دست یافتن به بینش او خواندن تمام آثارش ضروری است.


بسیاری از دانشمندان زمان وقتی نظرهای گوناگون و متقارن مانند: منشا اقتصاد جامعه، منشا ساختار فرهنگ یا تفسیر باستان‌شناسانه پیدایش انسان و فرهنگ او و درباره نظریه چارلز داروین ابراز عقیده می کردند، چارلز داروین در حال مطالعه روی نظریه حساس و تاریخی تکامل بود. او در سال 1858 درست یک سال پس از مرگ آگوست کنت این نظریه را عنوان کرد.


نظریه تکامل داروین در کتابی به نام منشأ انواع که در سال 1859 به چاپ رسید، مدارک مسجل و واقعی تکامل فیزیکی انسان را نشان می دهد. طرح تکامل داروین با دو نظریه اصلی آزمایش می شد، به عبارت دیگر تنازع بقا، با انتخاب طبیعی و بقای اصلح نشان‌دهند‌ی این است که، وضعیت انسان در عالم حیوانات از مهره‌داران و پستانداران تا انسان اندیشمند دسته‌بندی شده است. پس از انتشار منشأ انواع در سال 1859 که تکامل فیزیکی انسان به بوته ی ارزیابی علمی گذاشته شده بود، میسیونرها و مبلغان کلیسا این ادعای توهین‌آمیز داروین را غفلت او از قدرت لایزال خداوند می دانستند.


در سال 1832 سرچارلز لایل در کتاب خویش موسوم به اصول زمین شناسی می نویسد که: در عمیق‌ترین طبقات زمین آثار حیاتی وجود ندارد و در طبقات بالای زمین به صدف ها و آثار گیاهان و آنگاه به استخوان‌های ماهیان و خزندگان، آثار پرندگان و سرانجام به چهارپایان. بشر در این سلسله مراتب در درجات آخر قرار داشت و چارلز لایل درصدد برنیامد این اختلاف را توضیح دهد. به عقیده وی کلیه تاثیراتی که در عصر حاضر در رشد و نمو موجودات زنده دخالت دارد در دوران های گذشته نیز وجود داشته است.


چارلز لایل دقیقاً متوجه مشکل شده بود ولی ادامه تحقیق در این باب را پر مخاطره می دید و به همین دلیل تحقیقات بیشتری بیشتری انجام نداد. اما چارلز داروین این کتاب را با شوق وافر در کشتی بیگا در اقیانوس کبیر بین سالهای 1831 تا 1836 مطالعه کرد، و مشاهده کرد که چگونه جانوران و گیاهان به نحو شگفت‌انگیزی خود را با محیط سازگار ساخته اند و بدین ترتیب در ماهیت انواع به تفکر می پرداخت.


لایل همچنین در کتاب خود فرضیه رشد و نمو را مورد بحث قرار داده بود و آن را در سال 1809 با ژان باپتیست لامارک فرانسوی (1829- 1774) مطرح ساخت. لامارک معتقد بود، از آنجا که هر نوع تمایل دارد که خود را به نحو بهتری با محیط خویش وفق دهد لذا یکی از انواع ممکن به شکل نوع دیگری ارتقاء یابد. البته آنچه از این عقیده استنباط می شد آن بود که این نوع قادر است تغییر وارده در ساختمان طبیعی را ژن خود منتقل سازد.


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: شکل‌گیری و توسعه نظریه های کلاسیک در انسان شناسی – محسن سعیدی مدنی


پایگاه نیوزی ایران وکیل