در جلسه استیضاح علی ربیعی به برخی افراد اتهاماتی زده شد که ما نمی گذاریم این رویه ادامه پیدا کند و حتما به آن رسیدگی می کنیم
 


علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه استیضاح علی ربیعی به برخی افراد اتهاماتی زده شد که ما نمی گذاریم این رویه ادامه پیدا کند و حتما به آن رسیدگی می کنیم.


 لاریجانی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از نیوزنگاران پارلمانی در مورد حواشی امروز مجلس افزود: در تمامی پارلمان های دنیا این حوادث رخ می دهد، نمی خواهم برخی مسائلی را که امروز رخ داد تایید کنم اینها اصلا خوب نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما این نوع اتهام زنی ها رایج شده است و این از مناظرات انتخابی آغاز شده و لطمه بزرگی به جامعه وارد کرده است.

لاریجانی یادآور شد: برخی اتهامات به افراد زده می شود که ممکن است بدون اساس باشد و فضای جامعه را شایعه پذیر می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گاهی عده ای از این شهر به آن شهر می روند و تهمت می زنند کسی هم نیست که رسیدگی کند؛ ولی این بار ما در مجلس موضوع را حتما رسیدگی می کنیم و نمی گذاریم فضا غبارآلود و در ابهام بماند. اینکه فردی حرفی بزند و برود که نمی شود؛ حتما باید رسیدگی کنیم.

لاریجانی در مورد اقدامات اساسی مجلس در راستای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: از ابتدای امسال شورای اقتصادی در مجلس شکل گرفت و صاحبنظران مختلف اقتصادی در این شورا حضور یافتند و مسائل مختلف را بحث و بررسی کردند.

وی گفت: همچنین شورای اقتصادی سران قوا نیز برای حل مشکلات وارد عمل شد تا از این شرایط عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون طرح هایی در مورد قانون ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق در مجلس در حال بررسی است.

لاریجانی ادامه داد: تلاش همه فراکسیون های مجلس این است که وضعیت اقتصادی را به سر و سامان برسانند؛ باید قبول کرد مشکلات زیادی وجود دارد.

وی اضافه کرد: برخی مشکلات مربوط به صحنه بین المللی است و برخی نیز مربوط به موضوعات بین المللی نمی شود بلکه مربوط به ساختار اقتصادی خودمان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما در مورد صندوق های بازنشستگی و وضعیت بانک ها در حال بررسی قوانینی هستیم که امیدواریم سریع تر اجرایی شود.

لاریجانی یکی از مشکلات کشور را نقدینگی در جامعه دانست و گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید برود خسارت ندارد ولی اگر به سمت تولید نرود مشکل زا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما به دولت اجازه دادیم طرح های نیمه تمام دولتی را واگذار کند که در طول سال های گذشته گامی مهم محسوب می شود؛ امسال هم در قانون بودجه، ساز و کارهایی برای این موضوع در نظر گرفته ایم.

لاریجانی در مورد حق و حقوق رسانه ها افزود: در میان سه قوه بیشترین حضور رسانه ها در مجلس شورای اسلامی است. البته رسانه ها در شرایط فعلی برایشان مسائل سیاسی جنجالی، شیرین است؛ ما آن را نفی نمی کنیم ولی اینها همه حدی دارد.

وی در مورد لایحه نظام رسانه ها ادامه داد: اگر ما می خواستیم آن را در قالب طرح مطرح کنیم بار مالی داشت و شورای نگهبان ایراد می گرفت، از این رو از دولت خواستیم لایحه دهد که خوشبختانه دولت لایحه اش را داده و امیدواریم هرچه سریع به مجلس ارائه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد نظام صنفی رسانه ها هم همین موضوع وجود دارد و امیدواریم دولت لایحه اش را هر چه سریع تر به مجلس دهد.

وی اظهار داشت: اصلاح قانون مطبوعات و طرح اداره صدا و سیما در مجلس نیز در حال بررسی است.

لاریجانی از رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواست، هر چه سریع تر وضعیت بیمه اصحاب رسانه را پیگیری کند و موضوع ایجاد نهادهای حمایتی از روزنامه نگاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.