مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست و او می تواند پس از ثبت عقد در دفاتر رسمی، از همسر خود طلب مهریه کند. در صورتیکه زن، پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک، مطالبه ی مهریه کند، مهریه ی او بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، به نرخ روز، محاسبه گردیده و مرد موظف است مهریه را به نرخ روز، به زن تقدیم کند.
 


نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور


محاسبه مهریه به نرخ روز، بنا به نامه ای که معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی برای مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده است، بر حسب جدول شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌ شهری ایران و اعداد سالانه شاخص در آن سال می باشد.


متن کامل نامه و شیوه دقیق محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز، به شرح زیر است:


«نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/ 2/ 1377 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، لذا به پیوست دو برگ جدول (یک جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یک جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل جهت ملاحظه و ارایه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.»


بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:


مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر


به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1397) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:


مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1396 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1397)


 


نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طبق نظر بانک مرکزی ایران


شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.


نرخ تورم و شاخص های ماهانه و سالانه را می توانید در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کنید.
 


فایل شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تير ماه 1397 بانک مرکزی را می توانید از اینجا دانلود نمایید.


 


گرد آورنده: شیوا ترابی


پایگاه نیوزی ایران وکیل