با گسترش موج فتوحات اسلامی، برتری زبان عربی بر تمام زبان های ملی دیگر تثبیت شد و علاوه بر این، همگونی وسیله ی ارتباطی بیان و تا حد زیادی همگونی عقاید مدهبی به توسعه فرهنگ مشترکی انجامید که دانشمندان همه ملت ها و فرقه ها در درون آن رشد یافتند


نهضت ترجمه در صدر اسلام

 


نهضت ترجمه در صدر اسلام


گسترش اسلام در سرزمین های مختلف که از اندلس (اسپانیا) گرفته تا دیوار چین ادامه پیدا کرده بود، توانست فرهنگ همه ی این سرزمین‌ها را تحت توجه قرار دهد.


مسلمانان به یاری هوش و ذکاوت خود با سخت ترین رقابت هایی که میان مراکز علمی نواحی مختلف وجود داشت و با الهام از نمونه های کلاسیک در اعتلای شناخته شده‌ی زمان خود توفیق یافتند. با گسترش موج فتوحات اسلامی، برتری زبان عربی بر تمام زبان های ملی دیگر تثبیت شد و علاوه بر این، همگونی وسیله ی ارتباطی بیان و تا حد زیادی همگونی عقاید مدهبی به توسعه فرهنگ مشترکی انجامید که دانشمندان همه ملت ها و فرقه ها در درون آن رشد یافتند. اسلام، به همان پایه که دین میلیون ها نفر بود، فرهنگ آنان نیز به شمار آمد و زبان عربی زبان علم بود.


توسعه ی قدرت سیاسی و برقراری اخوت عظیم اسلامی، اطلاعات درباره ی سرزمین های اسلامی را به صورت یکی از علایق پیوسته ی رو به فزونی درآورد. دراینجا نباید انگیزه‌هایی را که اجتماع سالانه ی حج در مکه فراهم می آورد فراموش کرد. رفتن به مکه برای مسلمانان اختیاری نبود، بلکه انجام آن، در محدوده ی امکانات، وظیفه ی مسلم هر فرد مسلمان به شمار می رفت. به این ترتیب سیل بی وقفه ی زائران از گوشه و کنار سرزمین های اسلامی به سوی سرزمین عربستان جریان داشت.


به این ترتیب، حج به صورت مجمع منحصر بفرد مسلمانان باقی ماند و وقتی هزاران مسلمان از نژادهای مختلف، از محیط های طبیعی و اجتماعی گوناگون، هم‌کیشان خود را ملاقات می کردند، آن مجمع، آنان را با دنیای بزرگ اسلام آشنا می کرد و فرصت های فراوانی را برای تبادل نظر و نقل تجربه های سفر در اختیار آنان قرار می داد. این فرصت برای دانشمندان آن زمان دقیقاً برابر سفرهای مطالعاتی امروزه به خارج از کشور بوده است. سال هایی که با آن وسایل کُند ارتباطی قرون‌وسطی صرف مسافرت به مکه و مدینه و بالعکس می شد، برای دانش‌پژوهان پیر و جوان مسلمان سفری دور و دراز بود.


افسانه های زائران، نمونه‌های مهمی بود برای سیاحان و جهانگردان که از هوش و فراست زیادی برخوردار بودند و برای کسب انواع مختلف اطلاعات رنج‌ها کشیدند و به ملاقات با دانشمندان معروف شایق بودند. با سازمان یافتن نظام پستی و گسترش جاده ها و ارتباطات وابسته به استقرار یک امپراتوری پهناور، انگیزه ی نوشتن کتاب های بسیاری را در زمینه های مختلف برای مسلمانان پدید آمد، که در نتیجه اندیشمندان بزرگی توانستند کتاب های علمی بسیاری را در علوم مختلف به رشته تحریر درآورند.


بیشتر بخوانید:


نهضت ترجمه در صدر اسلام (قسمت اول)


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: شکل‌گیری و توسعه نظریه های کلاسیک در انسان‌شناسی – محسن سعیدی مدنی


پایگاه نیوزی ایران وکیل