هرودوت نه تنها در مورد مبدأ فرهنگ، مثل بسیاری از معاصران خود بحث کرده است، بلکه زبان های گفتاری، فرهنگ مادی، ازدواج، طلاق، قوانین و رسومات اجتماعی، حکومت و عدالت، طرح جنگ، مذهب و غیره را نیز شرح داده است.
 


هرودوت در ناحیه هالیکارناس ( آسیای صغیر) به دنیا آمد. سپس در بین النهرین و فنیقیه و مصر و آسیای صغیر و ایتالیا سفر کرد. اگرچه مدعی است که آنچه در تاریخ خود نقل کرده، واقعیت داشته است ولی نمی توان گفته او را در بعضی موارد، مخصوصاً درباره جنگ های ایران و یونان دور از تعجب و گزافه دانست.


هرودوت به وسیله سیسرون خطیب رومی به پدر تاریخ معروف شده است. وی اثر بزرگ تاریخی خود را که بعدها به 9 کتاب تقسیم شد، در اواخر دوران زمامداری پریکلس و در ایامی که مصائب بیشماری دامنگیر مردم آتن بود منتشر کرد و مجلس ملی، پاداشی معادل 10 تالان درباره وی تصویب کرد.


هرودوت به دلیل سفرهای بسیار، علم و آگاهی وسیعی درباره نژادها و فرهنگ‌های جهانی کسب کرد. گفته شده که وی بیش از 1700 مایل از شرق به غرب و 1600 مایل از شمال به جنوب سفر کرده، کاری بسیار مهم در دورانی که ابزار مکاتباتی و ارتباطی، مانند امروز وجود نداشت.


او در خلال سفرهای خود با بیش از پنجاه گونه از مردم در تماس قرار گرفت. روش و آداب و رسوم و سنت های آنان توسط هرودوت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین وی حقیقتاً پدر قوم نگاری یونان است و بهتر آن است که وی را پدر قوم نگاری و انسان شناسی دانست.


هرودوت نه تنها در مورد مبدأ فرهنگ، مثل بسیاری از معاصران خود بحث کرده است، بلکه زبان های گفتاری، فرهنگ مادی، ازدواج، طلاق، قوانین و رسومات اجتماعی، حکومت و عدالت، طرح جنگ، مذهب و غیره را نیز شرح داده است.


هرودوت در ابتدا در مورد رواج مراسم کوادی( مراسمی که در آن شوهران می بایستی کارهای سخت و احکام حرامی که به زنانشان اختصاص داشت را مشاهده کنند و به جا آورند) کاملاً گزارش کرده است. همچنین وی در مورد انواع مختلف ازدواج از بی بند و باری تا تک همسری بحث کرده است.


هرودوت در مورد ایرانیان می نویسد: ایرانیان، آسیا را با وجود اقوام متعدد وحشی که در آنجا اقامت دارند از خودشان می دانند اما به اروپا و نژاد یونانی به دید بیگانه می نگرند. و در مورد لباس آنها می نویسد: مردمی که شلوارهای چرمی دارند و تمام لباس‌هایشان چرم است، خوراک آنها از چیزهای خوب و مطلوب نیست، بلکه فقط چیزهایی است که از سرزمین خشک و سخت خود می توانند به دست آورند، مردمی که شراب خواری ندارند و فقط آب می آشامند و از انجیر یا چیزهای لذیذ دیگر محرومند. هیچ از یک تجملات و لذات زندگی را دارا نیستند.


هرودوت که به فرهنگ یونانی خود افتخار می کند، معتقد است که فرهنگ یونانی او نسبت به فرهنگ های رایج دورانش بسیار پیشرفته تر و عالی تر است.


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع : شکل گیری و توسعه نظریه های کلاسیک در انسان‌شناسی- محسن سعیدی مدنی


پایگاه نیوزی ایران وکیل