ایرج بسطامی (۱۳۳۶ -۱۳۸۲)، خواننده موسیقی سنتی ایرانی بود. ایرج بسطامی در سن ۴۰ سالگی به اوج فعالیت خود رسید و در طول ۱۴ سال فعالیت ۱۱ کاست ماندگار، به یادگار گذارد. این خواننده توانا در زلزله مهیب 5 دیماه 1382 شهرستان بم جان به جان آفرین تسلیم کرد.


آهنگ معروف گلپونه ها با شعری از هما میر افشار،  آهنگسازی حسین پیرنیا و آواز هنرمند فقید ایرج بسطامی می باشد.


متن آهنگ گلپونه ها ایرج بسطامی


گل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غم ها

حبیبم سیل غم ها


گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد

میخواهم اکنون تا سحرگاه بخوانم

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم


گل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غم ها

حبیبم سیل غم ها


گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد

میخواهم اکنون تا سحرگاه بخوانم

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم


گل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غم ها

حبیبم سیل غم ها


من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غم ها

حبیبم سیل غم ها


من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غم ها

حبیبم سیل غم ها