100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت


قوانین زندگی


قانون باور


شما همیشه به روشی سازگار با باورهای خود اقدام می کنید. باورهای شما در حکم فیلترهایی هستند که اطلاعات ناسازگار با خود را دور نگه می دارند. شما لزوماً آنچه را که می بینید باور نمی کنید، بلکه آنچه را که پیشاپیش باور دارید می بینید. شما اطلاعاتی را که مغایر با آنچه مورد باورتان هستند، کنار می زنید.


کلمه متعصب به معنای پیش‌داوری برای رسیدن به نتایجی است که هنوز اطلاعاتی درباره آنها ندارید. یکی از بهترین راهکارهای موفقیت این است که تا زمانی که اطلاعات کافی درباره کسی یا چیزی نداشته باشید، اقدام به داوری نکنید.


بدترین باورهایی که می توانید داشته باشید باورهای خودمحدود‌کننده است. این زمانی مصداق پیدا می کند که به شکلی خودتان را محدود می کنید. مثلاً ممکن است فکر کنید در مقایسه با دیگران از استعداد و توانمندی کمتری برخوردارید. ممکن است فکر کنید که دیگران از استعداد و توانمندی کمتری برخوردارید. ممکن است فکر کنید که دیگران نسبت به شما برتری دارند. ممکن است خودتان را دست کم بگیرید و برای خود ارزشی کمتر از حدی که دارید قائل شوید. این باورهای خودمحدود‌کننده مانند ترمزی هستند که از توانمندیهای بالقوه شما می کاهند. شما را به عقب می برند و همان‌جا نگه می دارند. تولیدکننده دو دشمن بزرگ شما، یعنی تردید و هراس، هستند. شما را فلج می کنند و مانع از آن می شوند که اقدام به ریسکهای معنی دار بکنید و این در حالی است که دست به ریسک زدن حساب‌شده برای موفقیت شما امری حتمی است.


برای اینکه پیشرفت بکنید، برای اینکه به جلو بروید و در زندگی شخصی و شغلی خود موفق گردید، باید پیوسته در برابر باورهای خودمحدودکننده بایستید و آنها را به چالش بکشید. باید هر ایده و تصوری دال بر محدودیت داشتن خود را رد کنید. باید به عنوان یک اصل بپذیرید که محدودیتی بر سر راه شما وجود ندارد. باید بپذیرید کاری را که دیگران کرده اند، شما هم می توانید بکنید.


وقتی جوان بودم، با توجه به پس زمینه ای که داشتم، گرفتار این باور بودم که دیگران چون در شرایط بهتری از من بزرگ شده اند، حتماً توانمندی بیشتری نسبت به من دارند، حتماً باهوش‌تر از من هستند. تصور می کردم که آنها ارزشمندتر هستند و بنابراین من ارزش کمتری دارم. این باور اشتباه تا مدتها مرا به عقب نگاه داشت.


واقعیت این است که کسی بهتر از شما نیست، کسی باهوش‌تر از شما نیست. اگر دیگران بهتر ظاهر می شوند، علتش این است که از استعدادها و توانمندیهای طبیعی خود بهتر بهره‌برداری می کنند. آنها قانون علت و معلول را درک کرده اند. هر کاری را که دیگران کرده اند، شما هم می توانید بکنید. تنها باید راه آن را یاد بگیرید.


چگونه می توانید بی درنگ از این قانون استفاده کنید


1- ذهن خود را از تردید و هراس خلاص کنید. تصور کنید که محدودیتی ندارید. اگر فرض را بر این بگذارید که شکستی در کارتان نمی تواند وجود داشته باشد، کدام رویای بزرگ را در سر می پرورانید؟ اگر پول، زمان، استعداد، مهارت و تماسهای مورد نیازتان را می داشتید، می خواستید در زندگی خود به کجا برسید؟


2- باورهای خودمحدودکننده را که مانع از پیشرفت شما می شوند، به چالش بکشید. اغلب اشخاص در این زمینه نابینا هستند. آنها به بازخورد صادقانه کسی که آنها را می شناسد نیاز دارند. به سراغ کسی که او را می شناسید، بروید و از او بپرسید آیا به نظرش شما گرفتار باورهای خودمحدودکننده هستید.


بیشتر بخوانید:


100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت اول)


100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دوم)


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت – برایان تریسی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – کسب و کار