100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت


امروزه، راهکارها و روشهای دستیابی به موفقیت، در هر سطحی از تجارت و هر فعالیتی از زندگی، به سرعتی که هرگز سابقه نداشته رشد می کند. همه ما می توانیم با استفاده از این راهکارها و روشها در زندگی خود به موفقیت برسیم.


هدف از این سلسله نوشتار که بر اساس کتاب 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت نوشته برایان تریسی است در میان گذاشتن اصول شناخته شده و یا قوانینی است که اشخاص موفق در تجارت خود از آنها بهره گرفته اند. رعایت این اصول شما را در زمره برندگان قرار می دهد. وقتی به این واقعیتها پی ببرید، به مراتب نسبت به کسانی که از این اصول بی اطلاعند موفقیت بیشتری به دست می آورید. وقتی زندگی و تجارت خود را بر اساس قوانین و اصول جهانی سازماندهی می کنید، می توانید بیش از حدی که تاکنون تصور کرده اید تجارت خود را متحول سازید.


تریسی قانون های100 گانه موفقیت در تجارت را در قالب 8 قانون کلی مورد بررسی قرار داده است. این قوانین کلی 8 گانه عبارتند از:


یک – قوانین زندگی


1- قانون علت و معلول


2- قانون باور


3- قانون انتظارات


4- قانون جذب


5- قانون همخوانی و مطابقت


دو – قوانین موفقیت


7- قانون کنترل


8- قانون تصادف


9- قانون جهت


10- قانون جبران


11- قانون خدمت


12- قانون تلاش به کار رفته


13- قانون جبران بیشتر


14- قانون تدارک


15- قانون کارایی جبری


16- قانون تصمیم گیری


17- قانون خلاقیت


18- قانون انعطاف پذیری


19- قانون استمرار و تداوم


سه – قوانین تجارت


20 – قانون هدف


21- قانون تشکیلات


22- قانون رضایت مشتری


23- قانون مشتری


24- قانون کیفیت


25- قانون کهنگی


26- قانون نوآوری


27- قانون عوامل مهم در موفقیت


28- قانون بازار


29- قانون تخصص


30- قانون تفاوت‌گذاری


31- قانون بخش‌بندی


32- قانون تمرکز


33- برتری


چهار- قوانین رهبری


34- قانون استحکام شخصیت


35- قانون شجاعت


36- قانون واقع‌بینی


37- قانون قدرت


38- قانون بلند‌پروازی


39- قانون خوش‌بینی


40- قانون همدلی


41- قانون انعطاف‌پذیری


42- قانون استقلال


43- قانون بلوغ فکری


44- قانون اجرای عالی


45- قانون آینده‌نگری


پنج – قوانین پول


46- قانون فراوانی


47- قانون مبادله


48- قانون سرمایه


49- قانون چشم‌انداز زمانی


50- قانون پس‌انداز


51- قانون حراست


52- قانون پارکینسون


53- قانون سه


54- قانون سرمایه‌گذاری


55- قانون بهره ‌مرکب


56- قانون انباشت


57- قانون جذب


58- قانون سرعت بخشیدن به شتاب


شش – قوانین فروش


59- قانون فروش


60- قانون محاسبه


61- قانون نیاز


62- قانون مشکلات


63- قانون ترغیب


64- قانون امنیت


65- قانون ریسک


66- قانون اعتماد


67- قانون رابطه


68- قانون دوستی


69- قانون جایگاه و موقعیت


70- قانون برداشت


71- قانون برنامه‌ریزی پیشاپیش


72- قانون انگیزه مفرط


هفت – قوانین مذاکره


73- قانون جهانی مذاکره


74- قانون آینده


75- قانون برنده – برنده یا عدم انجام معامله


76- قانون احتمالات نامحدود


77- قانون چهار


78- قانون زمان‌بندی


79- قانون شرایط


80- قانون تدارک


81- قانون اختیار


82- قانون صورت معکوس


83- قانون قدرت برتر


84- قانون تمایل


85- قانون عمل متقابل


86- قانون کنار کشیدن


87- قانون قطعیت


هشت – قوانین مدیریت زمان


88- قانون شفافیت


89- قانون اولویتها


90- قانون مؤخره‌ها


91- قانون ارزشمندترین دارایی


92- قانون برنامه‌ریزی


93- قانون پاداش


94- قانون ترادف


95- قانون اهرم


96- قانون به موقع بودن


97- قانون تمرین


98- قانون فشار زمان


99- قانون دست تنهایی


100- قانون صلاحیت


در قسمت های بعدی از این نوشتار به تشریح هریک از این قوانین پرداخته می شود.


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت – برایان تریسی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – کسب و کار