ویژگی‌های برندهای ممنوع در ایران


1-علائم وآرم های دولت جمهوری اسلامی ایران نشانها و علامت سازمان هلال احمر صلیب سرخ و از این قبیل…


2-پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران و شعار و نشان الله اکبر


3_اسامی و واژگان منتسب به معصومین و ائمه


4_پرچم کشور های غاصب من جمله اسرائیل


5_برند های منتسب به مقامات و نامهای رسمی اشخاص جمهوری اسلامی


6_برند های خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی به نحوی که استفاده از آن مغایر با فرهنگ و تدین و اخلاق جامعه اسلامی باشد.


7_عبارات عام مثل میز، چراغ ،نمایشگر و غیره که فاقد صفت مشخصه باشد می بایست حتما به همراه یک اسم خاص باشد.


8_پرچم و نشانهای سلطنتی داخلی و بین المللی


9_نشانهای رسمی مربوط به سازمانهای بین المللی مثل نشان سازمان ملل متحد یا اوپک یا سازمان تجارت جهانی و غیره


10_نام شهرها و کشورها به تنهایی


11_برندهایی که موجب فریب مصرف کننده شود


 


پایگاه نیوزی ایران وکیل