4- شخصیت آتش زیر خاکستر


افراد این گروه آدم‌هایی بی ثبات، غیرقابل گفتگو، عیب‌جو، غیرقابل‌اعتماد، ضعیف، موذی، مرموز، متغیر، غیرمنطقی و غیرقابل‌مهار هستند.


اینها از جمله بد‌قلق‌ترین آدم‌هایی هستند که می توانید وقت‌تان را با آنها بگذرانید چرا که دقیقاً نمی دانید موضعتان در قبال آنها باید چگونه باشد. به عبارتی می توان از آنها با نام بمب‌های متحرک یاد کرد. افراد این دسته ممکن است ظاهراً خویشتن‌دار، آرام، بشاش، و خوش‌رفتار به نظر بیایند. در برخورد با آنها هیچ‌گاه به راحتی متوجه نخواهید شد که در درون آنها چه افکار و مشکلات و احساساتی در حال غلیان است، یا اصلاً به نظر نمی آید که آنها در دل از شما یا دیگران عصبانی هستند.


آنها هیچ‌گاه علناً به شما نمی گویند که کاری که شما انجام داده اید از نظر آنها اشتباه است. اما به ناگهان مانند آتشفشان فوران می کنند و تمام گداخته‌هایشان را به اطراف می پاشند. مثلاً ممکن است شما به آنها طوری سلام یا نگاه کنید که به نظر آنها بد بیاید، و ناگهان انگار که ماشه ی تفنگی را کشیده باشید. این امر موجب برآشفتن آنها بشود. در این مواقع آنها در طی یک انفجار، خرواری از خشم و تحقیر و فریاد بر سر شما خالی می کنند و حتی شما را از بابت همه ی چیزهایی که در زندگی‌شان به خطا رفته سرزنش می کنند. این رفتار نه تنها باعث بهت و حیرت اطرافیان می شود بلکه بسیار هم هولناک و ترس‌آور است.


دکتر ریردن محقق برجسته، تجربه ی آشنایی و همکاری با چنین شخصیتی را داشت. منشی او لیندا خانمی آرام و خوش‌رفتار بود. فردی ظریف و ملایم که بسیار خوددار بود و اصولاً سرش به کار خودش گرم بود؛ به خصوص که در انجام وظایفش هم بسیار جدی بود. لیندا فردی به نظر می آمد که با محیط و اطرافیان به خوبی سازگاری دارد، ولی در عین حال کمی خجالتی می نمود و زیاد با همکاران دمخور نمی شد. ارتباطش با اطرافیان در حد سلام و سر تکان‌دادنی بیش نبود.


در عوض، دکتر ریردن فردی بود پرانرژی و متوقع و همواره حرفی برای گفتن و کاری برای انجام داشت و در اصل به سبب این خصوصیات نیاز به توجه دائم داشت. او اغلب از اتاق دفترش به لیندا داد می زد: آن شماره را زود برای من بگیر! یا : آن گزارش را زود برای من حاضر کن! یا: همین الان به موسسه ی سلامت زنگ بزن! و بلافاصله اضافه می کرد: همین الان این کار را انجام بده! یا: من همین الان آن را لازم دارم. در مقابل تقاضاهای پی در پی دکتر ریردن، لیندا آرام و مطیع به نظر می آمد و کارها را همان‌گونه که دکتر ریردن از او می خواست انجام داد. تا اینکه ناگهان یک روز که مطابق معمول دکتر از درون دفترش فریاد زد: لیندا! من این گزارش را بلافاصله لازم دارم. هرچی دستت است زمین بگذار و این کار را بلافاصله انجام بده! لیندا چون طوفانی سهمگین از کوره در رفت و وارد دفتر دکتر ریردن شد. چشمانش مانند حیوانی وحشی خشمگین بود، رگ‌های گردنش متورم شده بود، صورتش از خشم برافروخته شده بود و با فریادی از انتهای حنجره بر سر دکتر ریردن فریاد زد: دیگر حالم از خرده‌فرمایش‌های تو به هم می خورد! حالم از خودت هم به هم می خورد! تو خیال کردی کی هستی؟ چون معروف هستی و عکست در مجله ی نیوزویک چاپ شده، به این معنی نیست که خدایی! برای من که به هیچ وجه عددی نیستی! من از ایت همه پر‌رویی تو متنفرم! و سپس همه ی کاغذ ها را به اطراف پرتاب کرد و لگدی به سطل زباله ی اتاق دکتر ریردن زد و از اتاق خارج شد و دیگر هم هرگز به آن دفتر بازنگشت.


همه ی کارکنان داخل ساختمان که شاهد این واقعه بودند از شدت تعجب حیران بر جای ماندند. دکتر ریردن ترسان و عاجز از سخن گفتن بر جای مانده بود، در حالی که بعد از دیدن آن خشم بی حد و حصر نگران صحت خود، لیندا، و هر کس دیگری بود که سر راه لیندا قرار می گرفت.


افراد این گروه که از آنها به نام آتش زیر خاکستر اسم می بریم آن‌چنان دچار خشم و غیظ درونی هستند که حتی بعید نیست در آن حالت به دیگران آسیب جسمی بزنند. گروه افراطی این افراد کسانی هستند که به ناگهان مرتکب تیراندازی در یک جمع به افراد بی گناه می شوند. معمولاً اگر بعد از چنین حوادثی مصاحبه و نظر دیگران را در مورد آنها گوش کنید، اغلب از آنها به عنوان فردی آرام یا دوست‌داشتنی یا بی آزار یاد می شود. مثلاً درباره‌شان می گویند : «ما انتظار چنین رفتار وحشتناک و خشنی را از او نداشتیم». یا «او فردی بسیار موقر بود».


افراد این گروه جزو ترسناک ترین دسته‌بندی‌های افراد سمی هستند. چرا که شما هیچ‌گاه نمی توانید پیش‌بینی کنید چه زمان و کجا فوران خواهند کرد.


افراد این گروه خوددار هستند اما خشم را درون خود حبس می کنند، از گفتگو و برون‌ریزی انتظارات و خواسته‌هایشان امتناع می کنند و بر زخم‌های درونشان سرپوش می گذارند ولی در عین حال در ذهنشان آمار و سوابق همه ی چیزهایی را که آنها را آزرده یا ناراحتشان کرده، حفظ می کنند.


بیشتر بخوانید:


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول)


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)


 


منبع: آدم‌های سمی: چگونه نقش آدم‌های سمی را در زندگیتان شناسایی، کنترل و خنثی کنید- لیلیان گلاس


پایگاه نیوزی ایران وکیل