3- شخصیت اهل جیم شدن


شخصیت اهل جیم شدن، فرد ضعیفی است که شما هیچ‌گاه قادر نیستید او را با مسائل عمده رو به رو کنید. او شخصیتی دمدمی‌مزاج، ترسو، غیرقابل گفتگو، ناصادق، بی وفا و غیر قابل احترام و تنها دارد.


ویژگی عکس العملی شخصیت اهل جیم شدن در مواجهه با مشکلات، فرار از مقابل مشکل است. زمانی که در می یابید نمی تواند مشکلی را به درستی حل کند به ناگاه جیم می شود، درست مانند گاس.


گاس در پیاده روی خیابان پشت چراغ قرمز این پا و اون پا می کرد تا سبز شود. در همین هنگام مردی که در کنار او ایستاده بود به روی دو زانو بر زمین افتاد، به طوری که به نظر می آمد دچار حمله ی قلبی شده است. در این هنگام گاس به جای کمک و بررسی اینکه چه کمکی می تواند به آن فرد بکند، به سرعت هر چه تمام‌تر پا به فرار گذاشت.


واقعیت این است که گاس آدم سنگدلی نبود، بلکه فقط بسیار ترسو بود و از این اتفاق دچار هراس شد به طوری که نمی توانست برای حل آن اقدامی بکند؛ پس برای خلاصی از این ترس تنها کاری که به عقلش رسید این بود که پا به فرار بگذارد.


چنین افرادی نمی توانند در جایگاهی باثبات قرار بگیرند. در اصل آنها افرادی هستند که از حس تعهد و مسئولیت وحشت دارند و فراری‌اند و به حدی در این زمینه ضعیف هستند که نمی توانند با هیچ‌گونه تشویش و اضطراب مقابله کنند، پس از مقابل آن می گریزند.


مثال آن دختری به نام برای است که بعد از سه سال نامزدی با مردی به نام دیک، از او انتظار قول و تعهدی برای آینده و ازدواج داشت. اما زمانی که انتظار خود را با دیک در میان گذاشت، دیک از شنیدن آن زهره‌ترک شد. در اصل دیک نمی دانست چگونه با ضرب الاجل بری برخورد کند، پس همان کاری را کرد که سایر افراد گروه او می کنند؛ یعنی پا را به فرار گذاشت و بری دیگر هیچ‌گاه نیوزی از او نشنید.


زمانی که بری برای مشاوره به دفتر من مراجعه کرد از اینکه دیک به ناگهان او را تنها گذاشته و ناپدید شده بود بسیار درمانده و غمگین بود. در ابتدا خود را سرزنش می کرد که چرا مسأله ازدواج را نزد دیک مطرح کرده است. اما من برایش توضیح دادم که اگر قرار باشد دیک هر بار در رویارویی با هر مسئولیتی به جای یافتن را حل پا به فرار بگذارد، این در آینده برای بری مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت. بری متوجه شد که رفتار دیک و سرباز زدن او از نشستن و گفتگو کردن با او بر سر موضوع ازدواج و در عوض فرار کردن و پنهان شدن، کاری بسیار غیرمنطقی و غیرعقلانی بوده است. پس احساس کرد بهتر است بدون دیک سر کند تا اینکه او را سر سفره‌ی عقد بنشاند.


البته هر چند که بری پذیرفت با دیک بودن به صلاح آینده ی او نیست، تردیدی نیست که از این جدایی ناگهانی به شدت آسیب خورده بود و احساس درماندگی می کرد.


از آنجا که این گروه آدم ها که ما از آنها با نام اهل جیم شدن یاد کردیم، هیچ‌گاه نمی مانند که با مشکل رو به رو شوند، پس شاهد و ناظر مشکلی هم که به وجود آورده اند نخواهند بود؛ نظیر دیک که نماند تا ببیند با فرارش چه بر سر احساسات بری آورده است.


بیشتر بخوانید:


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول)


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)


30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)


 


منبع: آدم‌های سمی: چگونه نقش آدم‌های سمی را در زندگیتان شناسایی، کنترل و خنثی کنید- لیلیان گلاس


پایگاه نیوزی ایران وکیل