فکر سمی 1 : اگر شانس داشتم وضعم بهتر از این بود که می بینید


بهروز می گوید: دکتر احساس می کنم، دست به طلا بزنم خاک می شه. اون از روابطم، این از شریکم، بعضی وقت‌ها به خودم می گم تو از روز تولدت هم بدشانس بودی. تین همه نوزاد متولد می شه، مگه چندتاشون زردی و یرقان می گیرن؟ منِ بدبخت اونم گرفتم! مردم بنز و بی ام و می گیرن، من یرقان.


خدا شانس بده. پسر همسایمون تو سریال قهوه ی تلخ یه پراید برده. حالا اگه من با خودم مسابقه بدم دوم می شم.


می دونم شما هم نمی تونید کمکی به من کنید. آخرش می گین: صبر داشته باش، بخند، شاد باش، زندگی رو سخت نگیر. من امروز اومدم اینجا به من راهکار ارایه بدین.


تحلیل


منفی بافی یکی از خطاهای شناختی رایج است. در این نوع تفکر، انسان به منفی ترین بخش های یک رویداد ناگوار استناد می کند. این مشکل می تواند تا آنجا پیش برود که فرد، از یک رویداد مثبت یا خنثی نیز بار منفی استخراج کند و به آن بپردازد. برای مثال ممکن است به این نکته که واحدهای تحصیلی دانشگاهی اش را با موفقیت گذرانده است، فکر نکند و به جای آن به معدل پایین خود، تمرکز نماید یا به رابطه ی عاطفی موفق یا پیشرفت های شغلی خویش نپردازد و به جای آن به مشکلات رایج در هر رابطه ای آن هم با منفی نگری بیندیشد یا از کندی رشد شغلی اش بنالد.


افرادی که دچار افسردگی هستند به میزان بسیار زیاد (بیش از نود درصد) دارای افکار منفی و بدبینانه هستند. آنچه که کار بهروز را خراب کرده است، تنها بدشانسی نیست. به عبارتی او کارهای جدید را بعد از هر نوسان منفی به سرعت رها می کند، روابط عمومی اش دچار مشکل است و گمان می کند چون تلاش کرده است، باید به خواسته هایش برسد در حالی که همیشه هم اوضاع به این سادگی و خوبی پیش نمی رود.


زمزمه‌های درونی مثبت


– تلاش کردن تنها، کافی نیست، تو باید نیازهای جامعه را نیز بسنجی.


– از رفتارهای هیجانی بپرهیز.


– از آدم های نیوزه کمک بگیر.


– انرژی مثبت داشته باش.


– کتاب بخوان.


– نا امید نشو.


– اگر می خواهی موفق شوی بدان که آدم های موفق در کارنامه‌شان شکست های زیادی ثبت کرده‌اند.


باور مثبت


  • از در بیرونت کردند، از پنجره وارد شو. این روش زندگی افراد موفق است.

  • می گویند بازاریاب بد پنج زنگ می زند و بازاریاب خوب شش زنگ!


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: 1+40 فکر سمی در اضطراب و افسردگی – رامین کریمی


پایگاه نیوزی ایران وکیل