کدخدایی| ایراد شورای مراقب به طرح مالیات‌ بر خانه‌های خالی به دلیل وجود چند ابهام


سخنگوی شورای مراقب از ارجاع طرح دوفوریتی خطایابی علت – ۵۴ مکرر – قانون مالیات های مستقیم (طرح مالیات بر خانه های خالی) به مجمع خبر داد


کدخدایی|  ایراد شورای نگهبان به طرح مالیات‌ بر خانه‌های خالی به دلیل وجود چند ابهام


سخنگوی شورای مراقب از ارجاع طرح دوفوریتی خطایابی علت – ۵۴ مکرر – قانون مالیات های مستقیم (طرح مالیات بر خانه های خالی) به مجمع خبر داد.


به منشا ایران وکیل، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:


ضمن سرنوشت از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی خطایابی علت (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای ضمانت بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجمع، نظر نهایی اعلام گردد.


انتهای پیام

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است