اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده متخلف به قوه قضاییه ارسال شداسامی ۱۰۳۳ صادر کننده متخلف به قوه قضاییه ارسال شد


سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش های اعلامی بانک مرکزی به چرخه سرمایه برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد.


به منشا ایسنا، طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضاییه ارسال شده تا طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.


گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.


انتهای پیام

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است