دستور باس جمهور: مطالبات پرستاران با اولویت پرداخت شود


باس جمهور به شرکت برنامه و بودجه کانتری دستور داد پرداخت مطالبات پرستاران را در اولویت قرار دهد


دستور رئیس جمهور: مطالبات پرستاران با اولویت پرداخت شود


باس جمهور به شرکت برنامه و بودجه کانتری دستور داد پرداخت مطالبات پرستاران را در اولویت قرار دهد.


به منشا ایسنا، به دنبال ارائه منشا از وضعیت پرداخت مطالبات کادر خوب کردن کانتری بویژه پرستاران به باس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین پزشک حسن روحانی به پزشک محمد باقر نوبخت دستیار باس جمهور و باس شرکت برنامه و بودجه دستور داد ” مطالبات پرستاران با اولویت پرداخت شود”.


انتهای پیام

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است