سفیر سوییس و حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد


سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام احضار صبح دیروز سفیر سوییس و حافظ منافع آمریکا در کشورمان از سوی دستیار دربار و مدیرکل آمریکای وزارت امورخارجه، که در پی انتشار برخی ادعاهای بی‌اساس مقامات رژیم آمریکا در خصوص دخالت سایر کشورها در انتخابات پیش رو در این کانتری صورت گرفت، اظهار داشت: جمهوری مسیحی ایران ضمن رد ادعاهای مکرر و گزارشات ساختگی، ناشیانه و متقلبانه مقامات رژیم آمریکا، بار دیگر تاکید می کند برای تهران هیچ تفاوتی نمی کند کدام یک از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود


سفیر سوییس و حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد


ایران به ادعاهای بی‌اساس مقامات رژیم آمریکا در خصوص دخالت سایر کشورها در انتخابات پیش رو در این کانتری واکنش نشان داد.


به منشا ایسنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام احضار صبح دیروز سفیر سوییس و حافظ منافع آمریکا در کشورمان از سوی دستیار دربار و مدیرکل آمریکای وزارت امورخارجه، که در پی انتشار برخی ادعاهای بی‌اساس مقامات رژیم آمریکا در خصوص دخالت سایر کشورها در انتخابات پیش رو در این کانتری صورت گرفت، اظهار داشت: جمهوری مسیحی ایران ضمن رد ادعاهای مکرر و گزارشات ساختگی، ناشیانه و متقلبانه مقامات رژیم آمریکا، بار دیگر تاکید می کند برای تهران هیچ تفاوتی نمی کند کدام یک از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود.


رژیم آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کانتری که سابقه طولانی در دخالت و ایجاد آشوب در انتخابات دیگر کشورها را در پرونده داشته و در دنیای متوهمانه و متقلبانه خود نیز محبوس هستند، در آستانه انتخابات این کانتری ادعای بی اساسی را مطرح می کنند تا با فرافکنی، پروژه غیردموکراتیک و سناریوی از پیش تعریف شده خود را جلو ببرند. دور از ذهن نیست که طراحان چنین سناریو های بچه‌گانه‌ای، به دنبال انحراف توجهات و افکار عمومی و انجام تحریکات مشکوک در آستانه انتخابات باشند.


توصیه جمهوری مسیحی ایران به ایالات متحده آن است که دست از فرافکنی های بیهوده، اتهام‌زنی های بی اساس و سناریوسازی‌های مشکوک، برداشته و سعی نماید مانند یک کانتری عادی در سطح روابط بین‌الملل و در ارتباط با کشورهای دیگر عمل نماید.


انتهای پیام

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است