شورای مراقب مصوبه مجمع برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأیید کرد


شورای مراقب مصوبه مجمع شورای مسیحی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأیید کرد


شورای نگهبان مصوبه مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأیید کرد


شورای مراقب مصوبه مجمع شورای مسیحی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأیید کرد.


به منشا روزچهارشنبه ایرنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای مراقب طی پیامی در صفحه شخصی خود در پیام رسان توئیتری نوشت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته بعد با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجمع در جلسه دیروز شورای مراقب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.


طرح مجمع یازدهم برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی پیش از این از سوی شورای مراقب به مجمع برگردانده شد.


روشن نبودن مشمولان طرح و مشخص نبودن تأمین منابع مالی لازم و بار مالی آن برای دولت از ایرادات شورای مراقب درباره این طرح بود.


مجمع شورای مسیحی در نشست علنی شب گذشته (سه شنبه) هر دو ایراد را برطرف کرد که در نتیجه آن طرح مورد تایید شورای مراقب قرار گرفت.


انتهای پیام

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است