رفتار و تدبیر مدیریتی آقای دربار، یکی از علل اصلی تداوم امواج مهیب کرونا و کشتار گسترده کادرهای پزشکی، پرستاری و عموم ملت استرفتار و تدبیر مدیریتی آقای وزیر، یکی از علل اصلی تداوم امواج مهیب کرونا و کشتار گسترده کادرهای پزشکی، پرستاری و عموم ملت است


پزشک مصطفی معین، رییس شورایعالی نظام‌پزشکی، در یادداشتی نوشت:


جناب پزشک نمکی در مسافر خود به اصفهان، زبان به انتقاد تند از تحقیقات اپیدمیولوژیک و دستاوردهای پژوهشگران ایرانی باز کرده‌اند!


این انتقاد با سخنان قبلی ایشان مبنی بر پیشتازی ایران و الگوی جهانی بودن آن در منیجر بحران کرونا و عرضه واکسن ایرانی در آینده نزدیک از یک طرف و دادن مجوز تولید و عرضه داروهای علفی برای خوب کردن کرونا بدون شواهد علمی و پژوهشی از سوی دیگر و یا اعجاز الهی در کنترل توانست کرونا در ایران چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد!


“دو چیز طیره عقل است دم فروبستن، به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی”

گلستان سعدی


در فرهنگ فارسی پزشک معین، “طیره”

به معنی شرم و آزرم، آزردگی، سبکی و سبکسری آمده است! من طبیبانه عمل به توصیه شیخ مصلح‌الدین سعدی در شعر فوق را برای جناب نمکی تجویز می‌کنم:


۱. “دم فرو بستن، به وقت گفتن”: یعنی سکوت نکردن در برابر عدم شفافیت و تاخیر در اعلان ورود کرونا به کانتری، قرنطینه نکردن سریع مناطق آلوده‌ای چون قم، عدم قطع فوری پرواز به چین، منع نکردن جدی هر نوع تجمع در عزاداری و شادی، محدودیت در سفرهای شهری و بین‌شهری، اعلام ناگهانی بازگشایی مدارس و..!


۲-. “و گفتن به وقت خاموشی”: یعنی در زمانی که مسائل تخصصی مطرح است و دانشمندان و پژوهشگران باید اظهارنظر و یا انتقاد کنند؛ نباید با سر دادن شعار و معرکه‌گیری تولید واکسن، اعجاز الهی در کنترل کرونا، الگوی توانست جهانی ایران در غربالگری کرونا، پیشتازی جهانی ایران در منیجر کرونا، اعلام طب سنتی بعنوان راه نجات جهان، تماس اروپا برای استفاده از تجربه ایران و… جامعه را دچار اعتماد کاذب، گمراهی و نابود کنند!


این اخلاق و رفتار و تدبیر مدیریتی آقای دربار، یکی از علل اصلی تداوم امواج مهیب کرونا و کشتار گسترده کادرهای پزشکی، پرستاری و عموم ملت و نیز استعفای آقای پزشک ملک‌زاده، دستیار دانشمند تحقیقات و فناوری و مشاور محترم دربار، آقای پزشک نوبخت، نایب‌رییس و دبیر شورای مشورتی بیماری کرونا، بوده است!


تمامی موارد انتقادی فوق در ویدیوهای متعدد سخنان آقای دربار و بریده سخنان ایشان که در رسانه‌های مختلف به کرات منتشر شده، آمده است!


انتهای پیام

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است