Site Loader


Share Button

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۴ آذر ۹۷

مغایرت مصوبه «ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و  مزایا» با «قانون برنامه پنجساله ششم»

پایگاه خبری ایران وکیل- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸، موضوع: «ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و  مزایا» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۴ آذر ۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

«براساس ماده (۲۹) «قانون برنامه پنجساله ششم» ـ مصوب ۱۳۹۵ـ لازم است اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به «مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی» در سامانه ثبت حقوق و مزایا، منعکس شود. از آنجا که بند (۲) مصوبه دلالت بر ثبت کلیه اقلام پرداختی به «مدیران کل به بالا» در سامانه دارد و شامل سایر مدیران در مراتب پایین‌تر نمی‌شود، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»

Post Author: iranlawsite