Site Loader


Share Button

توقف بومی‌گزینی در کانون بوشهر

پایگاه خبری ایران وکیل- ظرفیت کانون وکلای دادگستری بوشهر برای آزمون وکالت سال جاری ۷۰ نفر تعیین شد.

به گزارش ایران وکیل، از این تعداد ۲۱ نفر به داوطلبان سهمیه ایثارگر و بقیه به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص دارد.

ظرفیت این کانون در آزمون سال گذشته ۶۰ نفر بود که در آزمون سال جاری با افزایش ظرفیت مواجه شده است.

گفتنی‌ست این کانون در سال‌های گذشته بخشی از ظرفیت خود را به داوطلبان بومی اختصاص می‌داد که در آزمون سال ۹۸ این امر صورت نخواهد گرفت.

 

Post Author: iranlawsite