Site Loader


Share Button

دستورالعملی جدید برای ارسال اجباری پرونده‌ها به شورای حل اختلاف

پایگاه خبری ایران وکیل- به دستور رئیس قوه قضائیه، برخی پرونده‌ها پیش از طرح در محاکم، باید به شورای حل اختلاف بروند.

به گزارش ایران وکیل به نقل از فارس،‌ در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن تمام دادگاه‌ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.

براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه‌قضائیه رسید، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.

متن کامل این دستورالعمل متعاقبا منتشر خواهد شد.

Post Author: iranlawsite