Site Loader


شعبه دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال فرایند برگزاری آزمون رسیدگی خواهد کرد

پایگاه خبری ایران وکیل- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه روز ۲۸ آبان ۱۳۹۸ خود، بند ۷ آگهی آزمون سردفتری سال گذشته را ابطال کرد. این بند، ثبت‌نام صاحبان برخی مشاغل مانند قضاوت و وکالت را در این آزمون ممنوع اعلام شده بود.

این هیأت همچنین خواسته‌ی دیگر داوطلبان برای ابطال فرایند اجرایی آزمون را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری دانست و پرونده‌ها را به شعبه دیوان ارجاع کرد.

به گزارش ایران وکیل، سه خواسته این پرونده  که ۱۵۷ شاکی دارد (ازجمله سازمان بازرسی کل کشور) به این شرح است:

۱. ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه؛ ۲. ابطال بند ۷ آگهی آزمون سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ۳. ابطال فرایند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۹.

از این میان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته اول را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص داد و اعلام کرد: «نظر به اینکه اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره ۱/۸۶/۳۳۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه از شمول حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این تقاضا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

برای دانلود فایل پی‌دی‌اف متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید

برای خواند رای وحدت رویه مورد استناد هیأت عمومی اینجا کلیک کنید

Post Author: iranlawsite