عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی

پرسش : 1-آیا تبصره های 1 و 2 ماده 290 و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد 300 – 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده اند نیز تسری دارند یا خیر؟   عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی پرسش : 1-آیا تبصره های 1 و 2 ماده 290 و مقررات فصل دوم در خصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد 300 – 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است… Read More

Continue Reading

فوت قاتل محکوم به قصاص

پرسش : 1-در قانون سال 70 مجازات اسلامی در ماده 259 آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده 435 قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگر آیا ماده 435 ق.آ.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می شود؟   فوت قاتل محکوم به قصاص پرسش : 1-در قانون سال 70 مجازات اسلامی… Read More

Continue Reading

تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده های قتل

پرسش : احتراماً در پرونده های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده 358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد در این مورد ولایت جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد در این موردی ولایت ندارد و از طرفی در این خصوص ماده 356 قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می کند علی ای حال اولاً : نحوه اعطاء… Read More

Continue Reading

صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد

پرسش : در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال 81 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال های 92 و 88 و 83 و 81 اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده اند. آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده اند با قسم… Read More

Continue Reading

تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل

پرسش : در جریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دو نفر تحت تعقیب قرار می گیرند در جریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شودبا اصرار اولیای دم و اظهار عقیده بازپرس در خصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر و در خصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته و با اقرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول و ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص و با اقامه قسامه از سوی پنچاه نفر… Read More

Continue Reading

تقاضای قصاص از ناحیه محجور

پرسش : توجهاً به سکوت قانون گذار در ماده 356 قانون مجازات اسلامی و بخش نامه شماره 7559/80/1 مورخ 28/4/80 ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است پاسخ فرمایید چگونه خواهد بود حکم مسئله ای که ولی قهری اولیا دم صغیر به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثل شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیاءدم مقتوله نیز صرفا ًدو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاءدم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند؟   تقاضای قصاص از ناحیه محجور پرسش : توجهاً به سکوت قانون گذار در ماده 356 قانون مجازات اسلامی و… Read More

Continue Reading

منظور از تعزیر در ماده 429 قانون جدید مجازات اسلامی

پرسش : نظر به ماده 429 قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی باشد توجهاً به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه می توان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟ تعزیر یاد شده قابل تجدیدنظرخواهی است؟ تعزیر عنوان شده باید به تایید رئیس دادگستری نیز برشد؟ چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری، آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟ آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟ از آنجایی که مجازات ارتکاب قتل عمدی اولاً : و با لذات حکم قصاص… Read More

Continue Reading

بوریست چطور درمان می شود

بورس جلوی کشککی (بورس پری پاتلار) که بین پوست و استخوان کشکک قرارمی گیرد.بورس پشت زانو که بورس نیم غشایی (بورس سمی ممبرانوسوس) نام دارد.   بورسیت به معنی التهاب بورس است.بورس‌ها، کیسه‌های حاوی مایع سینوویال هستند که در اطراف مفاصل وجود دارند و باعث کاهش اصطکاک ساختمان‌های مجاور خود می‌شوند. یک بورس ممکن است بین دو ماهیچه یا تاندون ماهیچه با یک بخش استخوانی و یا میان پوست و استخوان قرارگیرد. التهاب بورس باعث افزایش مایع سینوویال آن می‌گردد و هرچه میزان مایع بیشتر گردد، درد و حساسیت نیز افزایش می‌یابد. خونریزی به داخل بورس به عنوان ناتوان کننده‌ترین نوع بورسیت شناخته می‌شود. در این موارد، احتمال عفونت بورس… Read More

Continue Reading

تقلب در قمار – حقوق نیوز

پرسش: ایا تقلب در قماربازی را می توان کلاهبرداری محسوب نمود وتقلب کننده را به عنوان کلاهبرداری تعقیب نمود یا نه؟   تقلب در قمار پرسش: ایا تقلب در قماربازی را می توان کلاهبرداری محسوب نمود وتقلب کننده را به عنوان کلاهبرداری تعقیب نمود یا نه؟ قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست ، بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانون نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد در هر حال برنده باید وجوه را به بازنده مسترد نماید. نظریه مشورتی… Read More

Continue Reading

کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری

پرسش: اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نماید، آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن، دادن رشوه می باشد و به این اتهام قابل تعقیب و مجازات می باشند؟   کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری پرسش: اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نماید، آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن، دادن رشوه می باشد و به این اتهام قابل تعقیب و مجازات می باشند؟ چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات… Read More

Continue Reading