اگر بخواهیم به کارفرما چک ضمانت دهیم

به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می‌تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما این امر بدان معنا نمی‌باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. قانون در این خصوص حمایت‌هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر… Read More

Continue Reading

اگر کارفرما کارگر را بیمه نکند جریمه خواهد شد

در کارگاه‌های پیمانکاری، بابت ماه‌هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می‌گیرد. در صورت ارسال نکردن لیست بیمه توسط کارفرما دو جریمه مشمول حال او می‌شود. ۱- جریمه عدم تسلیم لیست ۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه جریمه عدم تسلیم لیست: جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می‌شود. این وضعیت زمانی روی می‌دهد که: کارفرمایی که لیست ماه یا ماه‌هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار… Read More

Continue Reading

برای پرداخت و تحویل لیست حق بیمه چقدر مهلت وجود دارد

درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است. برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ٥ نفر این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود. درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود. جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و… Read More

Continue Reading

از مرگ کاووس سیدامامی ابهام زدایی کنید

به گزارش ایران وکیل در پی مرگ دکتر کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان که رسما خودکشی اعلام شد، بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی با امضای نامه ای از رییس‌جمهور خواستار ابهام زدایی درباره مرگ کاووس سیدامامی در زندان شدند. در واقع نفس نگارش چنین نامه ای نشان می دهد که جامعه از توضیحاتی که پیرامون مرگ سید امامی توسط نهادهای مسئول داده شده است قانع نشده است و خواهان ابهام زدایی در این زمینه است. متن کامل نامه این افراد به رئیس جمهور بدین شرح است: جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور با سلام و… Read More

Continue Reading

سلول های اضطراب در مغز

بر اساس تحقیقات جدیدی که بر روی موش‌های آزمایشگاهی صورت گرفته است،محققان سلول هایی را در بخشی از هیپوکامپ مغز شناسایی کردند که در شرایط عصبی فعالیت بسیار زیادی از خود نشان می دادند   به گزارش ایران وکیل اضطراب واژه ای است که برای میلیون ها نفر در جهان واژه ای آشنا است زیر لحظات بسیاری از عمر خود را با اضطراب سپری می کنند و حتی گاه برای کنترل آن مجبور به استفاده از انواع داروها می شوند. اما بر اساس تحقیقات جدیدی که بر روی موش‌های آزمایشگاهی صورت گرفته است،محققان سلول هایی را در بخشی از هیپوکامپ مغز شناسایی کردند که در شرایط… Read More

Continue Reading